W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Dane kontaktowe

Ministerstwo Środowiska:

 • adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa (wjazd oraz wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych od ul. Reja 3/5)
 • infolinia Ministerstwa Środowiska: (+48) 22 369 29 00
 • infolinia Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o tym, jak załatwiać różne sprawy urzędowe w Polsce: (+48) 22 250 01 15
 • Kancelaria Ogólna Ministerstwa Środowiska jest czynna od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8:15 - 16:15
 • email: email: kontakt@srodowisko.gov.pl
 • elektroniczna skrzynka podawcza - system umożliwiający przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski możesz składać:

 • listownie na adres:
  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15

Skargę lub wniosek musisz uzupełnić o:

 • imię,
 • nazwisko (nazwę)
 • adres nadawcy

Pamiętaj, że skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawimy bez rozpoznania.

Skargi i wnioski ewidencjonujemy się w centralnym rejestrze skarg i wniosków, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Przedmiotem Twojej skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem Twojego wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Petycje

Petycje możesz składać:

 • listownie na adres:

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

 • osobiście w Kancelarii Głównej Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:15-16:15

Petycję musisz uzupełnić o:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji;
 • jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 • oznaczenie adresata petycji;
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje wpływające do Ministerstwa Środowiska ewidencjonujemy w centralnym rejestrze skarg, wniosków i petycji, prowadzonym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego, które ustala właściwą komórkę Ministerstwa lub instytucję, celem przekazania sprawy do rozpatrzenia.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.05.2020 17:40 Jolanta Żuk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ministerstwo Środowiska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Dane kontaktowe 2.0 03.06.2020 11:32 Jolanta Żuk
Dane kontaktowe 1.0 25.05.2020 17:40 Jolanta Żuk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP