O ministerstwie

Minister Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.

Podstawy prawne działania Ministerstwa Środowiska dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Misja:

Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko w Polsce i na świecie oraz wpływa na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby
zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych pokoleń.

Wizja:

Ministerstwo Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska.

 

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.08.2018 10:05
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 22.08.2018 10:05
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau