W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O ministerstwie","url":"/web/srodowisko/o-ministerstwie","pageId":20054877,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/srodowisko/co-robimy","pageId":20054884,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/srodowisko/aktualnosci","pageId":20054880,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/srodowisko/zalatw-sprawe","pageId":20054883,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/srodowisko/kontakt","pageId":20054879,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biuro Ministra","url":"/web/srodowisko/biuro-ministra","pageId":20054944,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Geologii i Koncesji Geologicznych","url":"/web/srodowisko/departament-geologii-i-koncesji-geologicznych","pageId":20054931,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Nadzoru Geologicznego","url":"/web/srodowisko/departament-nadzoru-geologicznego","pageId":20054933,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Ochrony Przyrody","url":"/web/srodowisko/departament-ochrony-przyrody","pageId":20054950,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawny","url":"/web/srodowisko/departament-prawny","pageId":20054947,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Dyrektora Generalnego","url":"/web/srodowisko/biuro-dyrektora-generalnego","pageId":20054935,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego","url":"/web/srodowisko/biuro-kontroli-i-audytu-wewnetrznego","pageId":20054930,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gabinet Polityczny Ministra","url":"/web/srodowisko/gabinet-polityczny-ministra","pageId":20054939,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Leśnictwa i Łowiectwa","url":"/web/srodowisko/departament-lesnictwa-i-lowiectwa","pageId":20057424,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji","url":"/web/srodowisko/departament-edukacji-ekologicznej-i-komunikacji","pageId":20057535,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP","url":"/web/srodowisko/departament-ochrony-zloz-i-polityki-surowcowej-rp2","pageId":20057537,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/srodowisko/departament-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20057538,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Współpracy Międzynarodowej","url":"/web/srodowisko/departament-wspolpracy-miedzynarodowej","pageId":20057539,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Strategii, Funduszy i Zarządzania Projektami","url":"/web/srodowisko/departament-strategii-funduszy-i-zarzadzania-projektami","pageId":20057540,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Ekonomiczno - Administracyjne","url":"/web/srodowisko/biuro-ekonomiczno--administracyjne","pageId":20057543,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plany pracy państwowej służby geologicznej","url":"/web/srodowisko/plany-pracy-psg","pageId":20055611,"parentPageId":20055604,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań na 2020 r.","url":"/web/srodowisko/plan-zamowien-publicznych-na-2020-r","pageId":20066870,"parentPageId":20066869,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca opłat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego","url":"/web/srodowisko/oplaty-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-na-podstawie-prawa-geologicznego-i-gorniczego","pageId":20055619,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca opłaty skarbowej","url":"/web/srodowisko/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej","pageId":20055620,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z rozporządzeniami w angielskiej wersji językowej","url":"/web/srodowisko/ustawa-prawo-geologiczne-i-gornicze-z-rozporzadzeniami-w-angielskiej-wersji-jezykowej","pageId":20055618,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej","url":"/web/srodowisko/za-zaslugi-dla-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej","pageId":20055488,"parentPageId":20055483,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasłużony dla polskiej geologii","url":"/web/srodowisko/zasluzony-dla-polskiej-geologii","pageId":20055487,"parentPageId":20055483,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakie są przyczyny powstawania osuwisk?","url":"/web/srodowisko/jakie-sa-przyczyny-powstawania-osuwisk","pageId":20055615,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gdzie występują osuwiska w Polsce?","url":"/web/srodowisko/gdzie-wystepuja-osuwiska-w-polsce","pageId":20055616,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakie skutki powodują osunięcia się ziemi?","url":"/web/srodowisko/jakie-skutki-powoduja-osuniecia-sie-ziemi","pageId":20055617,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole Najwyższej Izby Kontroli","url":"/web/srodowisko/kontrole-najwyzszej-izby-kontroli","pageId":20066047,"parentPageId":20066046,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Polityka ekologiczna państwa 2030","url":"/web/srodowisko/polityka-ekologiczna-panstwa-polityka-ekologiczna-panstwa-2030","pageId":20065217,"parentPageId":20065215,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2011 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2011-r","pageId":20066467,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2012 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2012-r","pageId":20066468,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2013 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2013-r","pageId":20066474,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2014 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2014-r","pageId":20066475,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postępowania koncesyjne i inne","url":"/web/srodowisko/postepowania-koncesyjne-i-inne","pageId":20066005,"parentPageId":20066018,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ordery i odznaczenia","url":"/web/srodowisko/ordery-i-odznaczenia","pageId":20055483,"parentPageId":20054883,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Patronaty honorowe","url":"/web/srodowisko/patronaty","pageId":20055486,"parentPageId":20054883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt dla osób z niepełnosprawnością","url":"/web/srodowisko/kontakt-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20055484,"parentPageId":20054883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/srodowisko/wiadomosci2","pageId":20058348,"parentPageId":20054880,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Praktyki, wolontariat, staże","url":"/web/srodowisko/praktyki-wolontariat-staze","pageId":20066131,"parentPageId":20063783,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów parków narodowych","url":"/web/srodowisko/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-parkow-narodowych","pageId":20063849,"parentPageId":20063783,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Założenia","url":"/web/srodowisko/zalozenia","pageId":20055510,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy i projekty","url":"/web/srodowisko/programy-i-projekty","pageId":20055489,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geologia","url":"/web/srodowisko/geologia","pageId":20055502,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Łowiectwo","url":"/web/srodowisko/lowiectwo","pageId":20055501,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Leśnictwo","url":"/web/srodowisko/lesnictwo","pageId":20055494,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/srodowisko/edukacja-ekologiczna","pageId":20055495,"parentPageId":20054884,"type":"TILES_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Międzynarodowe aspekty zrównoważonego rozwoju","url":"/web/srodowisko/miedzynarodowe-aspekty-zrownowazonego-rozwoju","pageId":20055496,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozwolenia zintegrowane","url":"/web/srodowisko/pozwolenia-zintegrowane","pageId":20055511,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyroda","url":"/web/srodowisko/przyroda","pageId":20055497,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Państwowa Rada Ochrony Środowiska","url":"/web/srodowisko/panstwowa-rada-ochrony-srodowiska","pageId":20063787,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rada Geologiczna","url":"/web/srodowisko/rada-geologiczna","pageId":20065513,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zespół doradczy do spraw geologii i górnictwa","url":"/web/srodowisko/zespol-doradczy-do-spraw-geologii-i-gornictwa","pageId":20065515,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych","url":"/web/srodowisko/komisja-do-spraw-mikroorganizmow-i-organizmow-genetycznie-zmodyfikowanych","pageId":20067778,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Michał Woś","url":"/web/srodowisko/minister-michal-wos","pageId":20054898,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Małgorzata Golińska","url":"/web/srodowisko/malgorzata-golinska","pageId":20054899,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Urszula Dubejko","url":"/web/srodowisko/urszula-dubejko2","pageId":20063825,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konwencja Waszyngtońska (CITES)","url":"/web/srodowisko/konwencja-waszyngtonska-cites","pageId":20055597,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejska Konwencja Krajobrazowa","url":"/web/srodowisko/europejska-konwencja-krajobrazowa","pageId":20055596,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Logo Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/logo-ministerstwa-srodowiska","pageId":20057453,"parentPageId":20054952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania finansowe jednostek","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-finansowe-jednostek","pageId":20066453,"parentPageId":20054894,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkurs Ministra Środowiska - Nagroda „GEOLOGIA 2019”","url":"/web/srodowisko/nagroda-geologia","pageId":20054929,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geologia w obiektywie","url":"/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie","pageId":20054927,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geologia w obiektywie 2019 – rozstrzygnięcie konkursu","url":"/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie-2019-rozstrzygniecie-konkursu","pageId":20054926,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III edycja konkursu PRODUKT W OBIEGU","url":"/web/srodowisko/produkt-w-obiegu","pageId":20054925,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagroda „GEOLOGIA 2019” – wyniki konkursu","url":"/web/srodowisko/nagroda-geologia-2019--wyniki-konkursu","pageId":20054923,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Łukasz Lange","url":"/web/srodowisko/lukasz-lange3","pageId":20065139,"parentPageId":20054892,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w MŚ","url":"/web/srodowisko/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-ms","pageId":20066046,"parentPageId":20066028,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole resortowe","url":"/web/srodowisko/kontrole-resortowe2","pageId":20066096,"parentPageId":20066028,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przejściowy Plan Krajowy","url":"/web/srodowisko/-przejsciowy-plan-krajowy","pageId":20065197,"parentPageId":20065196,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Polityka ekologiczna państwa","url":"/web/srodowisko/polityka-ekologiczna-panstwa","pageId":20065215,"parentPageId":20065196,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Są pieniądze na akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym","url":"/web/srodowisko/sa-pieniadze-na-akcje-gasnicza-w-biebrzanskim-parku-narodowym3","pageId":20058306,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W lasach bez maseczki","url":"/web/srodowisko/w-lasach-bez-maseczki","pageId":20057638,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym - podsumowanie oraz dalsze działania","url":"/web/srodowisko/pozar-w-biebrzanskim-parku-narodowym---podsumowanie-i-dalsze-dzialania","pageId":20059386,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Małgorzata Golińska sekretarzem stanu","url":"/web/srodowisko/malgorzata-golinska-sekretarzem-stanu","pageId":20063647,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat MŚ w zakresie woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią wywołaną chorobą COVID 19","url":"/web/srodowisko/komunikat2","pageId":20063800,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejski Dzień Parków Narodowych","url":"/web/srodowisko/europejski-dzien-parkow-narodowych","pageId":20065805,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"72. Rocznica śmierci Witolda Pileckiego","url":"/web/srodowisko/72-rocznica-smierci-witolda-pileckiego","pageId":20065890,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowa Rada Ekologiczna przy Ministrze Środowiska pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka","url":"/web/srodowisko/mlodziezowa-rada-ekologiczna2","pageId":20067377,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o wydanie zezwoleń i świadectw CITES","url":"/web/srodowisko/wnioski-o-wydanie-zezwolen-i-swiadectw-cites","pageId":20055598,"parentPageId":20055597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca zmian w przepisach CITES wynikających z ustaleń XVIII Konferencji Stron CITES","url":"/web/srodowisko/informacja-dotyczaca-zmian-w-przepisach-cites-wynikajacych-z-ustalen-xviii-konferencji-stron-cites","pageId":20055599,"parentPageId":20055597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł spalania paliw objętych Przejściowym Planem Krajowym w 2019 r.","url":"/web/srodowisko/informacja-o-wielkosciach-lacznych-emisji-substancji-ze-wszystkich-zrodel-spalania-paliw-objetych-przejsciowym-planem-krajowym-w-2019-r","pageId":20065201,"parentPageId":20065197,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy","url":"/web/srodowisko/panstwowy-instytut-geologiczny--panstwowy-instytut-badawczy","pageId":20066458,"parentPageId":20066453,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 maja 2020 r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 22/98 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Drzewce”.","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-25-maja-2020-r-informujace-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zmiany-koncesji-nr-2298-na-wydobywanie-wegla-brunatnego-i-kopalin-towarzyszacych-ze-zloza-drzewce","pageId":20066006,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania za lata 2011-2014","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-za-lata-2011-2014","pageId":20066466,"parentPageId":20066458,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/srodowisko/dane-kontaktowe","pageId":20054953,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dla mediów","url":"/web/srodowisko/dla-mediow","pageId":20054952,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/srodowisko/redakcja-bip2","pageId":20064747,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/srodowisko/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20067730,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/srodowisko/podstawowe-informacje","pageId":20054896,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Ministerstwa","url":"/web/srodowisko/kierownictwo-ministerstwa","pageId":20054891,"parentPageId":20054877,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pełnomocnicy Ministra ","url":"/web/srodowisko/pelnomocnicy-ministra","pageId":20054892,"parentPageId":20054877,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biura i departamenty","url":"/web/srodowisko/biura-i-departamenty-1","pageId":20054897,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Jednostki podległe i nadzorowane","url":"/web/srodowisko/jednostki-podlegle-i-nadzorowane","pageId":20054894,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organy doradcze","url":"/web/srodowisko/organy-doradcze","pageId":20063786,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Strategie, plany, programy","url":"/web/srodowisko/strategie-plany-programy","pageId":20065196,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole","url":"/web/srodowisko/kontrole","pageId":20066028,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komitet Audytu","url":"/web/srodowisko/komitet-audytu","pageId":20066072,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje geologiczne","url":"/web/srodowisko/koncesje-geologiczne2","pageId":20066018,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kariera","url":"/web/srodowisko/kariera","pageId":20063783,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/srodowisko/zamowienia-publiczne","pageId":20066944,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy","url":"/web/srodowisko/konkursy","pageId":20054895,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/plan-zamowien-publicznych","pageId":20066869,"parentPageId":20066944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/zamowienia-publiczne-zamowienia-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-prawa-zamowien-publicznych","pageId":20067839,"parentPageId":20066944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia do których nie stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/zamowienia-do-ktorych-nie-stosuje-sie-przepisy-prawa-zamowien-publicznych","pageId":20067845,"parentPageId":20066944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekt POIiŚ 2014 – 2020 „PROMOCJA PARKÓW NARODOWYCH”","url":"/web/srodowisko/projekt-poiis-2014--2020-promocja-parkow-narodowych","pageId":20063722,"parentPageId":20055489,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkoły leśne","url":"/web/srodowisko/szkoly-lesne","pageId":20055581,"parentPageId":20055494,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie przewodnika do identyfikacji okazów muszli, koralowców i innych wybranych gatunków morskich CITES najczęściej występujących w handlu międzynarodowym","url":"/web/srodowisko/przewodnik-do-identyfikacji-okazow-muszli-koralowcow-i-innych-wybrnych-gatunkow-morskich-cites-najczesciej-wystepujacych-w-handlu-miedzynarodowym","pageId":20067841,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Cele Zrównoważonego Rozwoju – SDGs","url":"/web/srodowisko/cele-zrownowazonego-rozwoju-sdgs","pageId":20055590,"parentPageId":20055496,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeglądy środowiskowe Polski na forum OECD","url":"/web/srodowisko/przeglady-srodowiskowe-polski-na-forum-oecd","pageId":20055588,"parentPageId":20055496,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2019","url":"/web/srodowisko/europejski-tydzien-zrownowazonego-rozwoju","pageId":20055589,"parentPageId":20055496,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Formy ochrony przyrody","url":"/web/srodowisko/formy-ochrony-przyrody","pageId":20055591,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gatunki obce, inwazyjne i niebezpieczne","url":"/web/srodowisko/gatunki-obce-inwazyjne-i-niebezpieczne","pageId":20055595,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usuwanie drzew i krzewów","url":"/web/srodowisko/usuwanie-drzew-i-krzewow","pageId":20055593,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konwencje międzynarodowe","url":"/web/srodowisko/konwencje-miedzynarodowe","pageId":20055592,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)","url":"/web/srodowisko/gmo","pageId":20055594,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla przedsiębiorców","url":"/web/srodowisko/informacje-dla-przedsiebiorcow","pageId":20055610,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja geologiczna","url":"/web/srodowisko/informacja-geologiczna","pageId":20055609,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadzór nad państwową służbą geologiczną","url":"/web/srodowisko/nadzor-nad-panstwowa-sluzba-geologiczna","pageId":20055604,"parentPageId":20055502,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Osuwiska","url":"/web/srodowisko/osuwiska","pageId":20055608,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Egzamin ze znajomości wykonywania polowania","url":"/web/srodowisko/egzamin-ze-znajomosci-wykonywania-polowania","pageId":20055602,"parentPageId":20055501,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true