W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O ministerstwie","url":"/web/srodowisko/o-ministerstwie","pageId":20054877,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/srodowisko/co-robimy","pageId":20054884,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Aktualności","url":"/web/srodowisko/aktualnosci","pageId":20054880,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/srodowisko/zalatw-sprawe","pageId":20054883,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/srodowisko/kontakt","pageId":20054879,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole zakończone w 2020 roku","url":"/web/srodowisko/kontrole-zakonczone-w-2020-roku","pageId":20079581,"parentPageId":20066096,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów parków narodowych","url":"/web/srodowisko/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-parkow-narodowych","pageId":20063849,"parentPageId":20087479,"type":"DOCUMENT","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Wyniki naborów na stanowiska dyrektorów parków narodowych","url":"/web/srodowisko/wyniki-naborow-na-stanowiska-dyrektorow-parkow-narodowych","pageId":20087485,"parentPageId":20087479,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plany prac państwowej służby geologicznej","url":"/web/srodowisko/plany-pracy-psg","pageId":20055611,"parentPageId":20055604,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonanych zadań przez państwową służbę geologiczną","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-z-wykonanych-zadan-przez-panstwowa-sluzbe-geologiczna","pageId":20073930,"parentPageId":20055604,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań na 2020 r.","url":"/web/srodowisko/plan-zamowien-publicznych-na-2020-r","pageId":20066870,"parentPageId":20066869,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca opłat dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie Prawa geologicznego i górniczego","url":"/web/srodowisko/oplaty-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-na-podstawie-prawa-geologicznego-i-gorniczego","pageId":20055619,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca opłaty skarbowej","url":"/web/srodowisko/informacja-dotyczaca-oplaty-skarbowej","pageId":20055620,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z rozporządzeniami w angielskiej wersji językowej","url":"/web/srodowisko/ustawa-prawo-geologiczne-i-gornicze-z-rozporzadzeniami-w-angielskiej-wersji-jezykowej","pageId":20055618,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólny schemat kontroli prawidłowości poboru próbek z wykonania robót geologicznych","url":"/web/srodowisko/ogolny-schemat-kontroli-prawidlowosci-poboru-probek-z-wykonania-robot-geologicznych","pageId":20081826,"parentPageId":20055610,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej","url":"/web/srodowisko/za-zaslugi-dla-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej","pageId":20055488,"parentPageId":20055483,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasłużony dla polskiej geologii","url":"/web/srodowisko/zasluzony-dla-polskiej-geologii","pageId":20055487,"parentPageId":20055483,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, routerów mobilnych i kart SIM na potrzeby Ministerstwa Środowiska Numer postępowania: BEA-WZP-261/2/2020/MR","url":"/web/srodowisko/swiadczenie-uslug-telefonii-ruchomej-wraz-z-dostawa-telefonow-komorkowych-routerow-mobilnych-i-kart-sim-na-potrzeby-ministerstwa-srodowiska-numer-postepowania-bea-wzp-26122020mr","pageId":20079289,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kompleksowa obsługa medialna Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/kompleksowa-obsluga-medialna-ministerstwa-srodowiska","pageId":20082796,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ministerstwa Środowiska w obrocie krajowym i zagranicznym BEA-WZP-261/1/2020/AU","url":"/web/srodowisko/swiadczenie-uslug-pocztowych-na-rzecz-ministerstwa-srodowiska-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-bea-wzp-26112020au","pageId":20085912,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług telefonii ruchomej wraz z dostawą telefonów komórkowych, routerów mobilnych i kart SIM na potrzeby Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/swiadczenie-uslug-telefonii-ruchomej-wraz-z-dostawa-telefonow-komorkowych-routerow-mobilnych-i-kart-sim-na-potrzeby-ministerstwa-srodowiska","pageId":20088615,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup materiałów biurowych i papieru ksero (Numer postępowania: BEA-WZP-261/8/2020/MR)","url":"/web/srodowisko/zakup-materialow-biurowych-i-papieru-ksero","pageId":20089686,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dostawa i wdrożenie systemu księgowego dla Ministerstwa Środowiska (numer postępowania: BEA-WZP-261-7/2020UK)","url":"/web/srodowisko/dostawa-i-wdrozenie-systemu-ksiegowego-dla-ministerstwa-srodowiska-numer-postepowania-bea-wzp-261-72020uk","pageId":20090005,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie usług polegających na wykonywaniu pisemnych lub ustnych tłumaczeń językowych, na języki europejskie i pozaeuropejskie, odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (numer postępowania BEA-WZ-260/4/2020AU)","url":"/web/srodowisko/swiadczenie-uslug-polegajacych-na-wykonywaniu-pisemnych-lub-ustnych-tlumaczen-jezykowych-na-jezyki-europejskie-i-pozaeuropejskie-odbywajacych-sie-na-terenie-rzeczypospolitej-polskiej-i-poza-granicami-rzeczypospolitej-polskiej-numer-postepowania-bea-wz-26042020au","pageId":20094133,"parentPageId":20079288,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Jakie są przyczyny powstawania osuwisk?","url":"/web/srodowisko/jakie-sa-przyczyny-powstawania-osuwisk","pageId":20055615,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gdzie występują osuwiska w Polsce?","url":"/web/srodowisko/gdzie-wystepuja-osuwiska-w-polsce","pageId":20055616,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jakie skutki powodują osunięcia się ziemi?","url":"/web/srodowisko/jakie-skutki-powoduja-osuniecia-sie-ziemi","pageId":20055617,"parentPageId":20055608,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polityka ekologiczna państwa 2030","url":"/web/srodowisko/polityka-ekologiczna-panstwa-polityka-ekologiczna-panstwa-2030","pageId":20065217,"parentPageId":20065215,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2011 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2011-r","pageId":20066467,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2012 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2012-r","pageId":20066468,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2013 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2013-r","pageId":20066474,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2014 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2014-r","pageId":20066475,"parentPageId":20066466,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 6 grudnia 2019 r. dot. zanieczyszczanie środowiska sztucznym światłem","url":"/web/srodowisko/petycja-z-6-grudnia-2019-r-dot-zanieczyszczanie-srodowiska-sztucznym-swiatlem","pageId":20077063,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 19 listopada 2019 r. w sprawie podjęcia w środkach masowego przekazu akcji informacyjnej dot. problemu zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce","url":"/web/srodowisko/petycja-z-19-listopada-2019-r-w-sprawie-podjecia-w-srodkach-masowego-przekazu-akcji-informacyjnej-dot-problemu-zanieczyszczenia-sztucznym-swiatlem-w-polsce","pageId":20077303,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 14 marca 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych","url":"/web/srodowisko/petycja-z-14-marca-2020-r-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-ochronie-gruntow-ornych-i-lesnych","pageId":20079025,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 20 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia możliwości lub obowiązku powoływania społecznych opiekunów zieleni","url":"/web/srodowisko/petycja-z-20-marca-2020-r-w-sprawie-zapewnienia-mozliwosci-lub-obowiazku-powolywania-spolecznych-opiekunow-zieleni","pageId":20079326,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany zapisu art. 13 ustawy dnia 28 września 1991 r. o lasach","url":"/web/srodowisko/petycja-z-6-maja-2020-r-w-sprawie-zmiany-zapisu-art-13-ustawy-dnia-28-wrzesnia-1991-r-o-lasach","pageId":20079327,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko","url":"/web/srodowisko/petycja-z-15-czerwca-2020-r-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-rady-ministrow-z-dnia-10-wrzesnia-2019-r-w-sprawie-przedsiewziec-mogacych-znaczaco-oddzialywac-na-srodowisko","pageId":20079449,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 19 lipca 2020 r. w sprawie zmiany § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu","url":"/web/srodowisko/petycja-z-19-lipca-2020-r-w-sprawie-zmiany--4-ust-2-rozporzadzenia-ministra-srodowiska-z-dnia-20-czerwca-2002-r-w-sprawie-jednorazowego-odszkodowania-za-przedwczesny-wyrab-drzewostanu","pageId":20079453,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja z 30 lipca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. poz. 2050)","url":"/web/srodowisko/petycja-z-30-lipca-2020-r-w-sprawie-zmiany-rozporzadzenia-ministra-srodowiska-z-dnia-8-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-zakresu-wykroczen-za-ktore-uprawnieni-pracownicy-panstwowego-gospodarstwa-lesnego-lasy-panstwowe-oraz-straznicy-panstwowej-strazy-lowieckiej-sa-upowaznieni-do-nakladania-grzywien-w-drodze-mandatu-karnego-dzu-poz-2050","pageId":20083714,"parentPageId":20077090,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Publikacje z zakresu geologii złożowej","url":"/web/srodowisko/publikacje-z-zakresu-geologii-zlozowej","pageId":20097761,"parentPageId":20098211,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pracuj z nami","url":"/web/srodowisko/pracuj-z-nami","pageId":20065497,"parentPageId":20063783,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Praktyki, wolontariat, staże","url":"/web/srodowisko/praktyki-wolontariat-staze","pageId":20066131,"parentPageId":20063783,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół leśnych","url":"/web/srodowisko/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-szkol","pageId":20072776,"parentPageId":20063783,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy na stanowiska dyrektorów parków narodowych","url":"/web/srodowisko/konkursy-na-stanowiska-dyrektorow-parkow-narodowych2","pageId":20087479,"parentPageId":20063783,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rada geologiczna i górnicza","url":"/web/srodowisko/rada-geologiczna-i-gornicza","pageId":20065515,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komisja do spraw Mikroorganizmów i Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych","url":"/web/srodowisko/komisja-do-spraw-mikroorganizmow-i-organizmow-genetycznie-zmodyfikowanych","pageId":20067778,"parentPageId":20063786,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konwencja Waszyngtońska (CITES)","url":"/web/srodowisko/konwencja-waszyngtonska-cites","pageId":20055597,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejska Konwencja Krajobrazowa","url":"/web/srodowisko/europejska-konwencja-krajobrazowa","pageId":20055596,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konwencja o różnorodności biologicznej (Convention on biological diversity, CBD)","url":"/web/srodowisko/CBD","pageId":20070553,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka)","url":"/web/srodowisko/ramowa-konwencja-o-ochronie-i-zrownowazonym-rozwoju-karpat-konwencja-karpacka","pageId":20070584,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół z Nagoi i obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści z ich wykorzystania","url":"/web/srodowisko/protokol-z-nagoi-i-obowiazujace-w-polsce-przepisy-dotyczace-dostepu-do-zasobow-genetycznych-i-podzialu-korzysci-z-ich-wykorzystania","pageId":20070587,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska)","url":"/web/srodowisko/konwencja-bonska","pageId":20070595,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Międzynarodowa Konwencja o uregulowaniu połowów wielorybów (ICRW)","url":"/web/srodowisko/miedzynarodowej-konwencji-o-uregulowaniu-polowow-wielorybow-icrw","pageId":20070596,"parentPageId":20055592,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Logo Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/logo-ministerstwa-srodowiska","pageId":20057453,"parentPageId":20054952,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. geotermii w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (67471)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-geotermii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-inzynierskiej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-67471-wynik","pageId":20119913,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. obsługi prawnej w Zespole do spraw Obsługi Prawnej w Departamencie Nadzoru Geologicznego (68536)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-obslugi-prawnej-w-zespole-do-spraw-obslugi-prawnej-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-68536-wynik","pageId":20130427,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. rozporządzania informacją geologiczną oraz nadzoru merytorycznego nad zadaniami państwowej służby geologicznej w Wydziale ds. Informacji Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (68577)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-rozporzadzania-informacja-geologiczna-oraz-nadzoru-merytorycznego-nad-zadaniami-panstwowej-sluzby-geologicznej-w-wydziale-ds-informacji-geologicznej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-68577-wynik","pageId":20119909,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny księgowy ds. prowadzenia rachunkowości Ministerstwa Środowiska w Biurze Ekonomiczno-Administracyjnym (67874)","url":"/web/srodowisko/glowny-ksiegowy-ds-prowadzenia-rachunkowosci-ministerstwa-srodowiska-w-biurze-ekonomiczno-administracyjnym-67874-wynik","pageId":20097770,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista ds. obsługi prawnej i legislacyjnej w Wydziale Prawnym w Departamencie Prawnym (64827)","url":"/web/srodowisko/glowny-specjalista-ds-obslugi-prawnej-i-legislacyjnej-w-wydziale-prawnym-w-departamencie-prawnym-64827-wynik","pageId":20096551,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych w parkach narodowych w Wydziale do spraw Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody (64320)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-ochrony-zasobow-przyrodniczych-w-parkach-narodowych-w-wydziale-do-spraw-parkow-narodowych-w-departamencie-ochrony-przyrody-64320-wynik","pageId":20094688,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. geologii inżynierskiej i hydrogeologii w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (65258)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-geologii-inzynierskiej-i-hydrogeologii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-inzynierskiej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-65258-wynik","pageId":20093325,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. gospodarki łowieckiej w Wydziale do spraw Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (67434)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-gospodarki-lowieckiej-w-wydziale-do-spraw-lowiectwa-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-67434-wynik","pageId":20089953,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. zmiany przeznaczenia i ochrony gruntów leśnych w Wydziale do spraw Nieruchomości Leśnych w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (67404)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-zmiany-przeznaczenia-i-ochrony-gruntow-lesnych-w-wydziale-do-spraw-nieruchomosci-lesnych-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-67404-wynik","pageId":20089936,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych w parkach narodowych w Wydziale do spraw Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody (64316)","url":"/web/srodowisko/glowny-specjalista-ds-ochrony-zasobow-przyrodniczych-w-parkach-narodowych-w-wydziale-do-spraw-parkow-narodowych-w-departamencie-ochrony-przyrody-64316-wynik","pageId":20082260,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. współpracy i nadzoru w Zespole do spraw Współpracy i Nadzoru w Departamencie Nadzoru Geologicznego (65444)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-wspolpracy-i-nadzoru-w-zespole-do-spraw-wspolpracy-i-nadzoru-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-65444-","pageId":20080489,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. współpracy i nadzoru w Zespole do spraw Współpracy i Nadzoru w Departamencie Nadzoru Geologicznego (65435)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-wspolpracy-i-nadzoru-w-zespole-do-spraw-wspolpracy-i-nadzoru-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-65435-","pageId":20080484,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Naczelnik wydziału ds. kierowania wydziałem w Wydziale ds. Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (64374)","url":"/web/srodowisko/naczelnik-wydzialu-ds-kierowania-wydzialem-w-wydziale-ds-lowiectwa-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-64374-wynik","pageId":20076275,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radca prawny ds. obsługi prawnej i koncesji w Wydziale Kopalin Stałych w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (64321)","url":"/web/srodowisko/radca-prawny-ds-obslugi-prawnej-i-koncesji-w-wydziale-kopalin-stalych-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-64321-wynik","pageId":20079485,"parentPageId":20076335,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przejściowy Plan Krajowy","url":"/web/srodowisko/-przejsciowy-plan-krajowy","pageId":20065197,"parentPageId":20065196,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Polityka ekologiczna państwa","url":"/web/srodowisko/polityka-ekologiczna-panstwa","pageId":20065215,"parentPageId":20065196,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wnioski o wydanie zezwoleń i świadectw CITES","url":"/web/srodowisko/wnioski-o-wydanie-zezwolen-i-swiadectw-cites","pageId":20055598,"parentPageId":20055597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca zmian w przepisach CITES wynikających z ustaleń XVIII Konferencji Stron CITES","url":"/web/srodowisko/informacja-dotyczaca-zmian-w-przepisach-cites-wynikajacych-z-ustalen-xviii-konferencji-stron-cites","pageId":20055599,"parentPageId":20055597,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wielkościach łącznych emisji substancji ze wszystkich źródeł spalania paliw objętych Przejściowym Planem Krajowym w 2019 r.","url":"/web/srodowisko/informacja-o-wielkosciach-lacznych-emisji-substancji-ze-wszystkich-zrodel-spalania-paliw-objetych-przejsciowym-planem-krajowym-w-2019-r","pageId":20065201,"parentPageId":20065197,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz prac legislacyjnych","url":"/web/srodowisko/wykaz-prac-legislacyjnych","pageId":20078870,"parentPageId":20078868,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dziennik urzędowy Ministra Środowiska","url":"/web/srodowisko/dziennik-urzedowy-ministra-srodowiska","pageId":20078876,"parentPageId":20078868,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia","url":"/web/srodowisko/ogloszenia","pageId":20073374,"parentPageId":20073365,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienia o terminie egzaminów","url":"/web/srodowisko/zawiadomienia-o-terminie-egzaminow","pageId":20073370,"parentPageId":20073365,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasady stwierdzania kwalifikacji","url":"/web/srodowisko/zasady-stwierdzania-kwalifikacji","pageId":20074712,"parentPageId":20073365,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przykładowe pytania egzaminacyjne","url":"/web/srodowisko/przykladowe-pytania-egzaminacyjne","pageId":20074725,"parentPageId":20073365,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatkowe informacje dotyczące wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych","url":"/web/srodowisko/dodatkowe-informacje-dotyczace-wnioskow-o-stwierdzenie-kwalifikacji-geologicznych","pageId":20074728,"parentPageId":20073365,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz osób posiadających uprawnienia","url":"/web/srodowisko/wykaz-osob-posiadajacych-uprawnienia","pageId":20078165,"parentPageId":20073365,"type":"REGISTER","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uznawanie kwalifikacji","url":"/web/srodowisko/uznawanie-kwalifikacji","pageId":20074767,"parentPageId":20073365,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Tytuł Geologa Europejskiego","url":"/web/srodowisko/tytul-geologa-europejskiego","pageId":20074768,"parentPageId":20073365,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy","url":"/web/srodowisko/panstwowy-instytut-geologiczny--panstwowy-instytut-badawczy","pageId":20066458,"parentPageId":20066453,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Instytut Badawczy Leśnictwa","url":"/web/srodowisko/instytut-badawczy-lesnictwa","pageId":20070942,"parentPageId":20066453,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania za lata 2011-2014","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-za-lata-2011-2014","pageId":20066466,"parentPageId":20066458,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania za lata 2010-2014","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-za-lata-2010-2014","pageId":20071121,"parentPageId":20070942,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapy, raporty i zestawienia - maj 2020","url":"/web/srodowisko/mapy-raporty-i-zestawienia---rok-2020","pageId":20070176,"parentPageId":20070173,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mapy, raporty i zestawienia - czerwiec 2020","url":"/web/srodowisko/mapy-raporty-i-zestawienia---czerwiec-2020","pageId":20071940,"parentPageId":20070173,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz podmiotów kwalifikowanych","url":"/web/srodowisko/wykaz-podmiotow-kwalifikowanych","pageId":20074362,"parentPageId":20070173,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mapy, raporty i zestawienia - lipiec 2020","url":"/web/srodowisko/mapy-raporty-i-zestawienia---lipiec-2020","pageId":20081147,"parentPageId":20070173,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mapy, raporty i zestawienia - sierpień 2020","url":"/web/srodowisko/mapy-raporty-i-zestawienia---sierpien-2020","pageId":20094022,"parentPageId":20070173,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/plan-zamowien-publicznych","pageId":20066869,"parentPageId":20066944,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/zamowienia-publiczne-zamowienia-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-prawa-zamowien-publicznych","pageId":20067839,"parentPageId":20066944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych","url":"/web/srodowisko/zamowienia-do-ktorych-nie-stosuje-sie-przepisow-prawa-zamowien-publicznych","pageId":20067845,"parentPageId":20066944,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Starszy specjalista ds. rozporządzania informacją geologiczną oraz nadzoru merytorycznego nad zadaniami państwowej służby geologicznej w Wydziale do spraw Informacji Geologicznej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (68577)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-rozporzadzania-informacja-geologiczna-oraz-nadzoru-merytorycznego-nad-zadaniami-panstwowej-sluzby-geologicznej-w-wydziale-do-spraw-informacji-geologicznej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-68577","pageId":20088356,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. obsługi prawnej w Zespole do spraw Obsługi Prawnej w Departamencie Nadzoru Geologicznego (68536)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-obslugi-prawnej-w-zespole-do-spraw-obslugi-prawnej-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-68536","pageId":20088346,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny księgowy ds. prowadzenia rachunkowości Ministerstwa Środowiska w Biurze Ekonomiczno-Administracyjnym (67874)","url":"/web/srodowisko/glowny-ksiegowy-ds-prowadzenia-rachunkowosci-ministerstwa-srodowiska-w-biurze-ekonomiczno-administracyjnym-67874","pageId":20084220,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds.geotermii w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (67471)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-dsgeotermii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-inzynierskiej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-67471","pageId":20082179,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. gospodarki łowieckiej w Wydziale do spraw Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (67434)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-gospodarki-lowieckiej-w-wydziale-do-spraw-lowiectwa-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-67434","pageId":20082178,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. zmiany przeznaczenia i ochrony gruntów leśnych w Wydziale do spraw Nieruchomości Leśnych w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (67404)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-zmiany-przeznaczenia-i-ochrony-gruntow-lesnych-w-wydziale-do-spraw-nieruchomosci-lesnych-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-67404","pageId":20081818,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista ds. współpracy i nadzoru w Zespole do spraw Współpracy i Nadzoru w Departamencie Nadzoru Geologicznego (65444)","url":"/web/srodowisko/specjalista-ds-wspolpracy-i-nadzoru-w-zespole-do-spraw-wspolpracy-i-nadzoru-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-65444","pageId":20074088,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Starszy specjalista ds. współpracy i nadzoru w Zespole do spraw Współpracy i Nadzoru w Departamencie Nadzoru Geologicznego (65435) (zastępstwo)","url":"/web/srodowisko/starszy-specjalista-ds-wspolpracy-i-nadzoru-w-zespole-do-spraw-wspolpracy-i-nadzoru-w-departamencie-nadzoru-geologicznego-65435","pageId":20074089,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Specjalista do spraw geologii inżynierskiej i hydrogeologii w Wydziale Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (65258)","url":"/web/srodowisko/specjalista-do-spraw-geologii-inzynierskiej-i-hydrogeologii-w-wydziale-hydrogeologii-i-geologii-inzynierskiej-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-65258","pageId":20073528,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista ds. obsługi prawnej i legislacyjnej w Wydziale Prawnym w Departamencie Prawnym (64827)","url":"/web/srodowisko/glowny-specjalista-ds-obslugi-prawnej-i-legislacyjnej-w-wydziale-prawnym-w-departamencie-prawnym-64827","pageId":20072018,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Naczelnik wydziału ds. kierowania wydziałem w Wydziale ds. Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa i Łowiectwa (64374)","url":"/web/srodowisko/naczelnik-wydzialu-ds-kierowania-wydzialem-w-wydziale-ds-lowiectwa-w-departamencie-lesnictwa-i-lowiectwa-64374","pageId":20070532,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Radca prawny ds. obsługi prawnej i koncesji w Wydziale Kopalin Stałych w Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych (64321)","url":"/web/srodowisko/radca-prawny-ds-obslugi-prawnej-i-koncesji-w-wydziale-kopalin-stalych-w-departamencie-geologii-i-koncesji-geologicznych-64321","pageId":20070531,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Główny specjalista ds. ochrony zasobów przyrodniczych w parkach narodowych w Wydziale do spraw Parków Narodowych w Departamencie Ochrony Przyrody (64316)","url":"/web/srodowisko/glowny-specjalista-ds-ochrony-zasobow-przyrodniczych-w-parkach-narodowych-w-wydziale-do-spraw-parkow-narodowych-w-departamencie-ochrony-przyrody-64316","pageId":20070529,"parentPageId":20070533,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie zakupów przełączników sieciowych","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-zakupow-przelacznikow-sieciowych","pageId":20070163,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zakup koszy do segregacji odpadów dla Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/zakup-koszy-do-segregacji-odpadow-dla-ministerstwa-srodowiska","pageId":20070042,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu stacji dokujących","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-zakupu-stacji-dokujacych","pageId":20069030,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie dostawy aparatów telefonii mobilnej oraz stacjonarnej","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-dostawy-aparatow-telefonii-mobilnej-oraz-stacjonarnej","pageId":20069023,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe na zakup bazy danych SAP Anywhere AE 17","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-na-zakup-bazy-danych-sap-anywhere-ae-17","pageId":20079982,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sukcesywny zakup paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz usług w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych będących w użytkowaniu Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/sukcesywny-zakup-paliw-plynnych-materialow-eksploatacyjnych-akcesoriow-oraz-uslug-w-systemie-sprzedazy-bezgotowkowej-do-samochodow-sluzbowych-bedacych-w-uzytkowaniu-ministerstwa-srodowiska","pageId":20080039,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu akcesoriów komputerowych","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-zakupu-akcesoriow-komputerowych","pageId":20082067,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu macierzy dyskowej","url":"/web/srodowisko/zapytanie-ofertowe-w-sprawie-zakupu-macierzy-dyskowej","pageId":20088494,"parentPageId":20067845,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wymagane dokumenty","url":"/web/srodowisko/wymagane-dokumenty2","pageId":20074770,"parentPageId":20074767,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usługi transgraniczne","url":"/web/srodowisko/uslugi-transgraniczne","pageId":20074773,"parentPageId":20074767,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uznane kwalifikacje","url":"/web/srodowisko/uznane-kwalifikacje","pageId":20074775,"parentPageId":20074767,"type":"REGISTER","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Staż adaptacyjny","url":"/web/srodowisko/staz-adaptacyjny","pageId":20074776,"parentPageId":20074767,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Literatura","url":"/web/srodowisko/literatura","pageId":20074777,"parentPageId":20074767,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akty prawne","url":"/web/srodowisko/akty-prawne","pageId":20074778,"parentPageId":20074767,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Ministra","url":"/web/srodowisko/biuro-ministra","pageId":20054944,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Geologii i Koncesji Geologicznych","url":"/web/srodowisko/departament-geologii-i-koncesji-geologicznych","pageId":20054931,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Nadzoru Geologicznego","url":"/web/srodowisko/departament-nadzoru-geologicznego","pageId":20054933,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Ochrony Przyrody","url":"/web/srodowisko/departament-ochrony-przyrody","pageId":20054950,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Prawny","url":"/web/srodowisko/departament-prawny","pageId":20054947,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Dyrektora Generalnego","url":"/web/srodowisko/biuro-dyrektora-generalnego","pageId":20054935,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego","url":"/web/srodowisko/biuro-kontroli-i-audytu-wewnetrznego","pageId":20054930,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gabinet Polityczny Ministra","url":"/web/srodowisko/gabinet-polityczny-ministra","pageId":20054939,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Leśnictwa i Łowiectwa","url":"/web/srodowisko/departament-lesnictwa-i-lowiectwa","pageId":20057424,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Edukacji Ekologicznej i Komunikacji","url":"/web/srodowisko/departament-edukacji-ekologicznej-i-komunikacji","pageId":20057535,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Ochrony Złóż i Polityki Surowcowej RP","url":"/web/srodowisko/departament-ochrony-zloz-i-polityki-surowcowej-rp2","pageId":20057537,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego","url":"/web/srodowisko/departament-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego","pageId":20057538,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Współpracy Międzynarodowej","url":"/web/srodowisko/departament-wspolpracy-miedzynarodowej","pageId":20057539,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Departament Strategii, Funduszy i Zarządzania Projektami","url":"/web/srodowisko/departament-strategii-funduszy-i-zarzadzania-projektami","pageId":20057540,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Biuro Ekonomiczno - Administracyjne","url":"/web/srodowisko/biuro-ekonomiczno--administracyjne","pageId":20057543,"parentPageId":20054897,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Czwarta runda przetargów - 2019","url":"/web/srodowisko/czwarta-runda---w-toku","pageId":20087320,"parentPageId":20071929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Piąta runda przetargów - 2020","url":"/web/srodowisko/piata-runda-przetargow---2020","pageId":20071944,"parentPageId":20071929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole Najwyższej Izby Kontroli","url":"/web/srodowisko/kontrole-najwyzszej-izby-kontroli","pageId":20066047,"parentPageId":20066046,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia 2020","url":"/web/srodowisko/zamowienia-2020","pageId":20079288,"parentPageId":20067839,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Postępowania koncesyjne i inne","url":"/web/srodowisko/postepowania-koncesyjne-i-inne","pageId":20066005,"parentPageId":20066018,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Mapy, raporty i zestawienia dotyczące udzielonych koncesji oraz wykaz podmiotów kwalifikowanych","url":"/web/srodowisko/mapy-raporty-i-zestawienia-dotyczace-udzielonych-koncesji-w-tym-zestawienia-otworow-wiertniczych","pageId":20070173,"parentPageId":20066018,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Przetargi na koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów","url":"/web/srodowisko/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow","pageId":20071929,"parentPageId":20066018,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Ordery i odznaczenia","url":"/web/srodowisko/ordery-i-odznaczenia","pageId":20055483,"parentPageId":20054883,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Patronaty honorowe","url":"/web/srodowisko/patronaty","pageId":20055486,"parentPageId":20054883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt dla osób z niepełnosprawnością","url":"/web/srodowisko/kontakt-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20055484,"parentPageId":20054883,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiadomości","url":"/web/srodowisko/wiadomosci2","pageId":20058348,"parentPageId":20054880,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biebrzański Park Narodowy po pożarze. Przyroda wraca do życia","url":"/web/srodowisko/biebrzanski-park-narodowy-po-pozarze-przyroda-wraca-do-zycia3","pageId":20073506,"parentPageId":20054880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Śmiecisz w lesie? Sąd każe Ci posprzątać","url":"/web/srodowisko/smiecisz-w-lesie-sad-kaze-ci-posprzatac","pageId":20077837,"parentPageId":20054880,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2020","url":"/web/srodowisko/2020-nabory-sc","pageId":20070533,"parentPageId":20068839,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Założenia","url":"/web/srodowisko/zalozenia","pageId":20055510,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy i projekty","url":"/web/srodowisko/programy-i-projekty","pageId":20055489,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Geologia","url":"/web/srodowisko/geologia","pageId":20055502,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Łowiectwo","url":"/web/srodowisko/lowiectwo","pageId":20055501,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Leśnictwo","url":"/web/srodowisko/lesnictwo","pageId":20055494,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Edukacja ekologiczna","url":"/web/srodowisko/edukacja-ekologiczna","pageId":20055495,"parentPageId":20054884,"type":"TILES_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przyroda","url":"/web/srodowisko/przyroda","pageId":20055497,"parentPageId":20054884,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nadzór nad fundacjami","url":"/web/srodowisko/nadzor-nad-fundacjami","pageId":20075293,"parentPageId":20054884,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Michał Woś","url":"/web/srodowisko/minister-michal-wos","pageId":20054898,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Małgorzata Golińska","url":"/web/srodowisko/malgorzata-golinska","pageId":20054899,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Edward Siarka","url":"/web/srodowisko/edward-siarka","pageId":20098756,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urszula Dubejko","url":"/web/srodowisko/urszula-dubejko2","pageId":20063825,"parentPageId":20054891,"type":"BIOGRAPHY","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego (nr ref. K/PN/5/20)","url":"/web/srodowisko/nabor-na-stanowisko-dyrektora-roztoczanskiego-parku-narodowego-nr-ref-kpn521","pageId":20085800,"parentPageId":20063849,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2020","url":"/web/srodowisko/2020-wyniki-sc","pageId":20076335,"parentPageId":20068841,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania finansowe jednostek","url":"/web/srodowisko/sprawozdania-finansowe-jednostek","pageId":20066453,"parentPageId":20054894,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkurs Ministra Środowiska - Nagroda „GEOLOGIA 2019”","url":"/web/srodowisko/nagroda-geologia","pageId":20054929,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geologia w obiektywie","url":"/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie","pageId":20054927,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Geologia w obiektywie 2019 – rozstrzygnięcie konkursu","url":"/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie-2019-rozstrzygniecie-konkursu","pageId":20054926,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III edycja konkursu PRODUKT W OBIEGU","url":"/web/srodowisko/produkt-w-obiegu","pageId":20054925,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagroda „GEOLOGIA 2019” – wyniki konkursu","url":"/web/srodowisko/nagroda-geologia-2019--wyniki-konkursu","pageId":20054923,"parentPageId":20054895,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skargi i wnioski","url":"/web/srodowisko/skargi-i-wnioski","pageId":20068561,"parentPageId":20066031,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje","url":"/web/srodowisko/petycje","pageId":20068568,"parentPageId":20066031,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Łukasz Lange","url":"/web/srodowisko/lukasz-lange3","pageId":20065139,"parentPageId":20054892,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Norbert Lenkiewicz","url":"/web/srodowisko/norbert-l-enkiewicz-","pageId":20080622,"parentPageId":20054892,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Markiewicz","url":"/web/srodowisko/tomasz-markiewicz","pageId":20085942,"parentPageId":20054892,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrole zewnętrzne prowadzone w MŚ","url":"/web/srodowisko/kontrole-zewnetrzne-prowadzone-w-ms","pageId":20066046,"parentPageId":20066028,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole resortowe","url":"/web/srodowisko/kontrole-resortowe2","pageId":20066096,"parentPageId":20066028,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Są pieniądze na akcję gaśniczą w Biebrzańskim Parku Narodowym","url":"/web/srodowisko/sa-pieniadze-na-akcje-gasnicza-w-biebrzanskim-parku-narodowym3","pageId":20058306,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W lasach bez maseczki","url":"/web/srodowisko/w-lasach-bez-maseczki","pageId":20057638,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym - podsumowanie oraz dalsze działania","url":"/web/srodowisko/pozar-w-biebrzanskim-parku-narodowym---podsumowanie-i-dalsze-dzialania","pageId":20059386,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Małgorzata Golińska sekretarzem stanu","url":"/web/srodowisko/malgorzata-golinska-sekretarzem-stanu","pageId":20063647,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat MŚ w zakresie woli włączenia się myśliwych w walkę z epidemią wywołaną chorobą COVID 19","url":"/web/srodowisko/komunikat2","pageId":20063800,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Europejski Dzień Parków Narodowych","url":"/web/srodowisko/europejski-dzien-parkow-narodowych","pageId":20065805,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"72. Rocznica śmierci Witolda Pileckiego","url":"/web/srodowisko/72-rocznica-smierci-witolda-pileckiego","pageId":20065890,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Młodzieżowa Rada Ekologiczna przy Ministrze Środowiska pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka","url":"/web/srodowisko/mlodziezowa-rada-ekologiczna2","pageId":20067377,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dąb Leśników Polskich na dziedzińcu Ministerstwa Środowiska","url":"/web/srodowisko/dab-lesnikow-polskich-na-dziedzincu-ministerstwa-srodowiska","pageId":20068408,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana prawa dotycząca drewna energetycznego służy ochronie przyrody","url":"/web/srodowisko/zmiana-prawa-dotyczaca-drewna-energetycznego-sluzy-ochronie-przyrody","pageId":20069004,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zostań młodym ekoradnym!","url":"/web/srodowisko/zostan-mlodym-ekoradnym","pageId":20069236,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie Ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii","url":"/web/srodowisko/spotkanie-ministrow-srodowiska-panstw-grupy-wyszehradzkiej-bulgarii-i-rumunii","pageId":20070474,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ruszyły nowe farmy wiatrowe. To „zielona” energia dla 120 tys. gospodarstw domowych","url":"/web/srodowisko/ruszyly-nowe-farmy-wiatrowe-to-zielona-energia-dla-120-tys-gospodarstw-domowych","pageId":20071818,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Minister spotkał się z leśnikami. Wśród tematów COVID-19","url":"/web/srodowisko/minister-spotkal-sie-z-lesnikami-wsrod-tematow-covid-19","pageId":20072932,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bilans złóż kopalin w Polsce wg stanu na koniec 2019 roku dostępny online","url":"/web/srodowisko/bilans-zloz-kopalin-w-polsce-wg-stanu-na-koniec-2019-roku-dostepny-online","pageId":20073296,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyremontowano staw młyński przy muzeum w Ciechanowcu","url":"/web/srodowisko/wyremontowano-staw-mlynski-przy-muzeum-w-ciechanowcu","pageId":20073432,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Biebrzański Park Narodowy po pożarze. Przyroda wraca do życia","url":"/web/srodowisko/biebrzanski--park-narodowy-po-pozarze-przyroda-wraca-do-zycia","pageId":20073510,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Minister Środowiska spotkał się z leśnikami z RDLP w Łodzi i RDLP w Toruniu","url":"/web/srodowisko/minister-srodowiska-na-spotkaniu-z-lesnikami-bede-pierwszym-ktory-bedzie-chronil-lasy-panstwowe-przed-jakakolwiek-manipulacja","pageId":20073732,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat ws. zanieczyszczenia rzeki Barycz ","url":"/web/srodowisko/komunikat-ws-zanieczyszczenia-baryczy","pageId":20074452,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy Państwowe udostępnią swoje tereny Państwowej Agencji Atomistyki","url":"/web/srodowisko/lasy-panstwowe-udostepnia-swoje-tereny-panstwowej-agencji-atomistyki","pageId":20075421,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualne informacje ws. zanieczyszczenia rzeki Barycz","url":"/web/srodowisko/aktualne-informacje-ws-zanieczyszczenia-rzeki-barycz","pageId":20075809,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużenie koncesji na wydobywanie węgla kamiennego","url":"/web/srodowisko/przedluzenie-koncesji-na-wydobywanie-wegla-kamiennego","pageId":20076168,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lasy Państwowe odbudowały zbiorniki ze 100-letnią historią","url":"/web/srodowisko/lasy-panstwowe--odbudowaly-zbiorniki-ze-100-letnia-historia","pageId":20076246,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odznaczenia honorowe dla pilotów gaśniczej floty powietrznej za akcję nad Biebrzą","url":"/web/srodowisko/odznaczenia-honorowe-dla-pilotow-gasniczej-floty-powietrznej-za-akcje-nad-biebrza","pageId":20076585,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Leśny bank genów gromadzi tkanki polskich zwierząt zagrożonych wyginięciem","url":"/web/srodowisko/lesny-bank-genow-gromadzi-tkanki-polskich-zwierzat-zagrozonych-wyginieciem","pageId":20076765,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Śmiecisz w lesie? Sąd każe Ci posprzątać","url":"/web/srodowisko/smieciesz-w-lesie-sad-kaze-ci-posprzatac","pageId":20077841,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska. Leśnicy w Powstaniu Warszawskim","url":"/web/srodowisko/niepodlegla-rzeczpospolita--kampinoska-lesnicy-w-powstaniu-warszawskim","pageId":20079136,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów na lata 2020 - 2024","url":"/web/srodowisko/program-wielkoobszarowej-inwentaryzacji-stanu-lasow","pageId":20079303,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mobilny Bank Danych o Lasach","url":"/web/srodowisko/mobilny-bank-danych-o--lasach","pageId":20079679,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nowe prawo wzmocni przejrzystość finansowania organizacji pozarządowych","url":"/web/srodowisko/nowe-prawo-wzmocni--przejrzystosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych","pageId":20079996,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bez pszczół przeżyjemy najwyżej 4 lata!","url":"/web/srodowisko/bez-pszczol-przezyjemy-najwyzej-4-lata","pageId":20080067,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Został powołany Główny Geolog – Pełnomocnik Ministra Środowiska","url":"/web/srodowisko/zostal-powolany-glowny-geolog--pelnomocnik-ministra-srodowiska","pageId":20080145,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana w terminarzu rekrutacji!","url":"/web/srodowisko/zmiana-w-terminarzu-rekrutacji","pageId":20080787,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mapa Geośrodowiskowa Polski - baza danych o środowisku","url":"/web/srodowisko/mapa-geosrodowiskowa-polski---baza-danych-o-srodowisku","pageId":20082039,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"List Ministra na rozpoczęcie roku szkolnego","url":"/web/srodowisko/list-ministra-na-rozpoczecie-roku-szkolnego","pageId":20085342,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polsko-niemieckie spotkanie poświęcone różnorodności biologicznej","url":"/web/srodowisko/polsko-niemieckie-spotkanie-poswiecone-roznorodnosci-biologicznej","pageId":20088260,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Osiedle w rezerwacie - Minister zawiadamia prokuraturę","url":"/web/srodowisko/osiedle-w-rezerwacie--minister-zawiadamia-prokurature","pageId":20088426,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"300 mln zł na odwierty geotermalne","url":"/web/srodowisko/300-mln-zl-na-odwierty-geotermalne","pageId":20089258,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Akcja #SadziMY w Nadleśnictwie Lipusz","url":"/web/srodowisko/akcja-sadzimy-w-nadlesnictwie-lipusz","pageId":20090107,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Leśnicy na Jasnej Górze","url":"/web/srodowisko/lesnicy-na-jasnej-gorze","pageId":20093377,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsze Zielone Forum Młodych początkiem przemian ekologicznych w Polsce","url":"/web/srodowisko/pierwsze-zielone-forum-mlodych-poczatkiem-przemian-ekologicznych-w-polsce","pageId":20098022,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieformalne posiedzenie ministrów UE ds. środowiska i klimatu w Berlinie","url":"/web/srodowisko/nieformalne-posiedzenie-ministrow-ue-ds-srodowiska-i-klimatu-w-berlinie","pageId":20098419,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wiceminister Środowiska Edward Siarka powołany, przejął obowiązki od Michała Wosia w zakresie leśnictwa i łowiectwa","url":"/web/srodowisko/wiceminister-srodowiska-edward-siarka-powolany-przejal-obowiazki-od-michala-wosia-w-zakresie-lesnictwa-i-lowiectwa","pageId":20098762,"parentPageId":20058348,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2010 r. ","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2010-r","pageId":20071544,"parentPageId":20071121,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2011 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2011-r4","pageId":20071555,"parentPageId":20071121,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2012 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2012-r2","pageId":20071559,"parentPageId":20071121,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2013 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2013-r2","pageId":20071560,"parentPageId":20071121,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie za 2014 r.","url":"/web/srodowisko/sprawozdanie-za-2014-r2","pageId":20071561,"parentPageId":20071121,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 czerwca 2020 r. informujące o przesłaniu projektu rozstrzygnięcia w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-25-czerwca-2020-r-informujace-o-przeslaniu-do-wojta-gminy-grebocice-projektu-rozstrzygniecia-w-sprawie-zmiany-koncesji-nr-72013p-na-poszukiwanie-i-rozpoznawanie-zloz-rud-miedzi-na-obszarze-retkow-scinawa","pageId":20072287,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 czerwca 2020 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 65/2011/p na poszukiwanie złoża rud miedziowo-polimetalicznych na obszarze Perykliny Żar","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-25-czerwca-2020-r-informujace-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-zmiany-koncesji-nr-652011p-udzielonej-przez-ministra-srodowiska-w-dniu-30-grudnia-2011-r-na-rzecz-kompanii-gorniczej-amarante-sp-z-oo-na-poszukiwanie-zloza-rud-miedziowo-polimetalicznych-na-obszarze-perykliny-zar","pageId":20072282,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 29 czerwca 2020 r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy z wniosku KGHM Polska Miedź S.A. ","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-o-przedluzeniu-terminu-rozpatrzenia-sprawy-z-wniosku-kghm-polska-miedz","pageId":20072232,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 25 maja 2020 r. informujące o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 22/98 na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Drzewce”.","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-25-maja-2020-r-informujace-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zmiany-koncesji-nr-2298-na-wydobywanie-wegla-brunatnego-i-kopalin-towarzyszacych-ze-zloza-drzewce","pageId":20066006,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2020 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża „Drzewce”","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-4-sierpnia-2020-r-informujace-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-zmiany-koncesji-na-wydobywanie-wegla-brunatnego-i-kopalin-towarzyszacych-ze-zloza-drzewce","pageId":20079434,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 4 sierpnia 2020 r. informujące o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie węgla brunatnego ze złoża „Pątnów IV”","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-4-sierpnia-2020-r-informujace-o-wydaniu-decyzji-konczacej-postepowanie-w-sprawie-zmiany-koncesji-na-wydobywanie-wegla-brunatnego-ze-zloza-patnow-iv","pageId":20079438,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Ministra Środowiska z 10 sierpnia 2020 r. dotyczące przesłania do uzgodnień do gmin i Ministra Aktywów Państwowych projektu rozstrzygnięcia ws. zmiany koncesji nr 6/2000 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Kościan S”","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ministra-srodowiska-z-10082020-r-dotyczace-przeslania-do-uzgodnien-do-gmin-i-ministra-aktywow-panstwowych-projektu-rozstrzygniecia-ws-zmiany-koncesji-nr-62000-na-wydobywanie-gazu-ziemnego-ze-zloza-koscian-s","pageId":20080217,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zmianie terminu składania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Lubycza Królewska","url":"/web/srodowisko/ogloszenie-o-zmianie-terminu-skladania-wnioskow-o-udzielenie-koncesji-na-poszukiwanie-i-rozpoznawanie-zloz-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego-oraz-wydobywanie-ropy-naftowej-i-gazu-ziemnego-ze-zloz-w-obszarze-lubycza-krolewska","pageId":20087052,"parentPageId":20066005,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycje 2020","url":"/web/srodowisko/petycje-2020","pageId":20077090,"parentPageId":20068568,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia – nabór na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej MŚ","url":"/web/srodowisko/ogloszenia--nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej-ms","pageId":20068839,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej MŚ","url":"/web/srodowisko/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej-ms","pageId":20068841,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia – nabór na wolne stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej w MŚ","url":"/web/srodowisko/ogloszenia--nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-w-ms","pageId":20068842,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki naborów na wolne stanowiska pracy poza korpusem służby cywilnej w MŚ","url":"/web/srodowisko/wyniki-naborow-na-wolne-stanowiska-pracy-poza-korpusem-sluzby-cywilnej-w-ms","pageId":20068844,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia – nabór na wyższe stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej MŚ","url":"/web/srodowisko/ogloszenia--nabor-na-wyzsze-stanowiska-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej-ms","pageId":20068846,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki naborów na wyższe stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej MŚ","url":"/web/srodowisko/wyniki-naborow-na-wyzsze-stanowiska-pracy-w-korpusie-sluzby-cywilnej-ms","pageId":20068847,"parentPageId":20065497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dane kontaktowe","url":"/web/srodowisko/dane-kontaktowe","pageId":20054953,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dla mediów","url":"/web/srodowisko/dla-mediow","pageId":20054952,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/srodowisko/redakcja-bip2","pageId":20064747,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna skrzynka podawcza","url":"/web/srodowisko/elektroniczna-skrzynka-podawcza","pageId":20067730,"parentPageId":20054879,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym","url":"/web/srodowisko/kontrola-w-panstwowym-instytucie-geologicznym---panstwowym-instytucie-badawczym","pageId":20079582,"parentPageId":20079581,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowe informacje","url":"/web/srodowisko/podstawowe-informacje","pageId":20054896,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Ministerstwa","url":"/web/srodowisko/kierownictwo-ministerstwa","pageId":20054891,"parentPageId":20054877,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pełnomocnicy Ministra ","url":"/web/srodowisko/pelnomocnicy-ministra","pageId":20054892,"parentPageId":20054877,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Prawo","url":"/web/srodowisko/prawo","pageId":20078868,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Biura i departamenty","url":"/web/srodowisko/biura-i-departamenty-1","pageId":20054897,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Jednostki podległe i nadzorowane","url":"/web/srodowisko/jednostki-podlegle-i-nadzorowane","pageId":20054894,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Organy doradcze","url":"/web/srodowisko/organy-doradcze","pageId":20063786,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Strategie, plany, programy","url":"/web/srodowisko/strategie-plany-programy","pageId":20065196,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kariera","url":"/web/srodowisko/kariera","pageId":20063783,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/srodowisko/zamowienia-publiczne","pageId":20066944,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrole","url":"/web/srodowisko/kontrole","pageId":20066028,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kontrola zarządcza","url":"/web/srodowisko/kontrola-zarzadcza","pageId":20080889,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komitet Audytu","url":"/web/srodowisko/komitet-audytu","pageId":20066072,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Koncesje geologiczne","url":"/web/srodowisko/koncesje-geologiczne2","pageId":20066018,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Kartografia geologiczna","url":"/web/srodowisko/kartografia-geologiczna","pageId":20073928,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Przeciwdziałanie korupcji","url":"/web/srodowisko/przeciwdzialanie-korupcji","pageId":20065179,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Działalność lobbingowa","url":"/web/srodowisko/dzialalnosc-lobbingowa","pageId":20065162,"parentPageId":20054877,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skargi, wnioski i petycje","url":"/web/srodowisko/skargi-wnioski-i-petycje","pageId":20066031,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy","url":"/web/srodowisko/konkursy","pageId":20054895,"parentPageId":20054877,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt POIiŚ 2014 – 2020 „PROMOCJA PARKÓW NARODOWYCH”","url":"/web/srodowisko/projekt-poiis-2014--2020-promocja-parkow-narodowych","pageId":20063722,"parentPageId":20055489,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program priorytetowy NFOŚiGW pn. „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”","url":"/web/srodowisko/program-priorytetowy-nfosigw-pn-udostepnianie-wod-termalnych-w-polsce","pageId":20074447,"parentPageId":20055489,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krajowy Plan Rozliczeń dla Leśnictwa","url":"/web/srodowisko/krajowy-plan-rozliczen-dla-lesnictwa","pageId":20080249,"parentPageId":20055489,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szkoły leśne","url":"/web/srodowisko/szkoly-lesne","pageId":20055581,"parentPageId":20055494,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na wykonanie profilu sejsmicznego 2D Sosnowiec – Starcza","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-o-zatwierdzenie-projektu-robot-geologicznych-na-wykonanie-profilu-sejsmicznego-2d-sosnowiec--starcza","pageId":20079539,"parentPageId":20077636,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.11.2016 r., znak GW.7440.30.2016.","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-o-przedluzeniu-postepowania-w-przedmiocie-stwierdzenia-niewaznosci-decyzji-marszalka-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-z-16112016-r-znak-gw7440302016","pageId":20079785,"parentPageId":20077636,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na stanowisko dyrektora Technikum Leśnego w Miliczu","url":"/web/srodowisko/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-technikum-lesnego-w-miliczu","pageId":20072757,"parentPageId":20072776,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku","url":"/web/srodowisko/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-lesnych-w-zagnansku","pageId":20072763,"parentPageId":20072776,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikaty, obwieszczenia, ogłoszenia","url":"/web/srodowisko/komunikaty-obwieszczenia-ogloszenia","pageId":20073929,"parentPageId":20073928,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 A","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-a","pageId":20076092,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 B","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-b","pageId":20076093,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 C","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-c","pageId":20076094,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 D","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-d","pageId":20076095,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Chęciny 850 B","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-checiny-850-b","pageId":20076096,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 14.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Chęciny 850 D","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-14072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-checiny-850-d","pageId":20076097,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 21.07.2020 r. o przekazaniu prg SmgRŚ ark. Morawica 851 D do zaopiniowania","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-21072020-r-o-przekazaniu-prg-smgrs-ark-morawica-851-d-do-zaopiniowania","pageId":20076787,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 20.07.2020 r. o wszczęciu postępowania prg SmgRŚ ark. Kielce 815 D","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-20072020-r-o-wszczeciu-postepowania-prg-smgrs-ark-kielce-815-d","pageId":20076789,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 4.08.2020 r. o przekazaniu do zaopiniowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 A","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-4082020-r-o-przekazaniu-do-zaopiniowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-a","pageId":20079499,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 4.08.2020 r. o przekazaniu do zaopiniowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 B","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-4082020-r-o-przekazaniu-do-zaopiniowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-b","pageId":20079500,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 4.08.2020 r. o przekazaniu do zaopiniowania prg SmgRŚ ark. Morawica 851 C","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-4082020-r-o-przekazaniu-do-zaopiniowania-prg-smgrs-ark-morawica-851-c","pageId":20079501,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 17.08.2020 r. o przekazaniu prg SmgRŚ ark. Chęciny 850 B do zaopiniowania","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-17082020-r-o-przekazaniu-prg-smgrs-ark-checiny-850-b-do-zaopiniowania","pageId":20081595,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 17.08.2020 r. o przekazaniu prg SmgRŚ ark. Chęciny 850 D do zaopiniowania","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-17082020-r-o-przekazaniu-prg-smgrs-ark-checiny-850-d-do-zaopiniowania3","pageId":20081610,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 31.08.2020 r. o przekazaniu prg SmgRŚ ark. Kielce 815 D do zaopiniowania","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-31082020-r-o-przekazaniu-prg-smgrs-ark-kielce-815-d-do-zaopiniowania","pageId":20085214,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 21.09.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prg SmgRŚ ark. Morawica 851 B","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-21092020-r-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-prg-smgrs-ark-morawica-851-b","pageId":20096262,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 06.10.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prg SmgRŚ ark. Morawica 851 D","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-06102020-r-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-prg-smgrs-ark-morawica-851-d","pageId":20112404,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie MŚ z 06.10.2020 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia prg SmgRŚ ark. Kielce 815 D","url":"/web/srodowisko/obwieszczenie-ms-z-06102020-r-o-zakonczeniu-postepowania-w-sprawie-zatwierdzenia-prg-smgrs-ark-kielce-815-d","pageId":20112413,"parentPageId":20073929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Formy ochrony przyrody","url":"/web/srodowisko/formy-ochrony-przyrody","pageId":20055591,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwazyjne gatunki obce","url":"/web/srodowisko/Inwazyjne-gatunki-obce","pageId":20055595,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ochrona terenów zieleni i zadrzewień","url":"/web/srodowisko/usuwanie-drzew-i-krzewow","pageId":20055593,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konwencje międzynarodowe","url":"/web/srodowisko/konwencje-miedzynarodowe","pageId":20055592,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mikroorganizmy i organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO)","url":"/web/srodowisko/gmo","pageId":20055594,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska","url":"/web/srodowisko/generalna-dyrekcja-ochrony-srodowiska","pageId":20071708,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Polskie Parki Narodowe","url":"/web/srodowisko/parki-narodowe2","pageId":20071713,"parentPageId":20055497,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla przedsiębiorców","url":"/web/srodowisko/informacje-dla-przedsiebiorcow","pageId":20055610,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacja geologiczna","url":"/web/srodowisko/informacja-geologiczna","pageId":20055609,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uprawnienia geologiczne","url":"/web/srodowisko/uprawnienia-geologiczne","pageId":20073365,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nadzór nad państwową służbą geologiczną","url":"/web/srodowisko/nadzor-nad-panstwowa-sluzba-geologiczna","pageId":20055604,"parentPageId":20055502,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Publikacje","url":"/web/srodowisko/publikacje","pageId":20098211,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postępowania wynikające z prawa geologicznego i górniczego","url":"/web/srodowisko/postepowania-wynikajace-z-prawa-geologicznego-i-gorniczego","pageId":20077636,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Osuwiska","url":"/web/srodowisko/osuwiska","pageId":20055608,"parentPageId":20055502,"type":"UNIVERSAL_LIST_WITH_ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Egzamin ze znajomości wykonywania polowania","url":"/web/srodowisko/egzamin-ze-znajomosci-wykonywania-polowania","pageId":20055602,"parentPageId":20055501,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false}]
true
{"register":{"columns":[]}}