W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Spotkanie Ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii

18.06.2020

Szczyt Ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii i Rumunii

18 czerwca 2020 r. odbyła się wideokonferencja Ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii. Stronę polską reprezentowała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Małgorzata Golińska.  

Głównym celem spotkania była koordynacja działań krajów V4 przed posiedzeniem Rady
ds. Środowiska ENVI w Brukseli. Uczestnicy konferencji podjęli rozmowy dotyczące wyzwań dla wspólnej europejskiej przyszłości w kontekście globalnych zmian klimatycznych. Rozmówcy wyrazili zdecydowane poparcie dla podjęcia przez państwa członkowskie pozytywnych decyzji ws. Europejskiego Zielonego Ładu.

Od 1 lipca br. Polska obejmie prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Ministerstwo Środowiska zdefiniowało trzy główne priorytety, które chce zrealizować podczas najbliższego roku. Najważniejsze cele to ochrona przyrody, zrównoważona gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu oraz gospodarka surowcowa. Podczas konferencji Minister Małgorzata Golińska wskazała na ogromny potencjał przyrodniczy Polski i dokonania na rzecz bioróżnorodności.

„Europejskie lasy są stale rosnącym i dynamicznie rozwijającym się zasobem naturalnym służącym klimatowi, społeczeństwu i naturze. Zarządzane w sposób zrównoważony, spełniają rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, ochrony przed zagrożeniami naturalnymi, rozwoju biogospodarki i zapewnienia różnorodności biologicznej” – powiedziała Minister Małgorzata Golińska.

Ważnym tematem dla polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej będzie wzmocnienie roli Konwencji Karpackiej jako regionalnego instrumentu zrównoważonego rozwoju. Wymienimy doświadczenia z wdrażania innych konwencji przyrodniczych, poprzez organizację spotkań ekspertów Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz Protokołu z Nagoi.