Patronaty honorowe

Uzyskanie patronatu Ministra Środowiska to wyróżnienie honorowe. Przedsięwzięcia obejmowane patronatem powinny mieć zasięg ogólnopolski lub w wyjątkowych przypadkach – ponadwojewódzki.

W celu ubiegania się o patronat Ministra Środowiska, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie organizator przedsięwzięcia powinien:

 • wypełnić formularz wniosku wraz z załącznikami (do pobrania poniżej),
 • dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu – regulamin,
 • przesłać wniosek najpóźniej na 5 tygodni przed planowanym przedsięwzięciem na adres:
  Ministerstwo Środowiska,
  Gabinet Polityczny Ministra,
  ul. Wawelska 52/54,
  00-922 Warszawa.

Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym danego przedsięwzięcia.

Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony Ministerstwa Środowiska.

doc Wniosek o patronat Ministra Środowiska

0.05MB

doc Wniosek o patronat Sekretarza Stanu i Podsekretarza Stanu

0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.12.2018 09:37
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 28.12.2018 09:37
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau