W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Projekt POIiŚ 2014 – 2020 „PROMOCJA PARKÓW NARODOWYCH”

logotypy funduszy europejskich

Parki narodowe, choć obejmują zaledwie 1% powierzchni kraju, od ponad 80lat stanowią najważniejszy element systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Polsce. Zostały utworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi i kulturowymi. Jednocześnie obszary objęte najwyższą formą ochrony są, w znacznej części, udostępnione ludziom. Na terenie parków narodowych możliwe jest zwiedzanie i uprawianie turystyki. Dbają o to ich pracownicy – specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

„Promocja Parków Narodowych jako marki” to nazwa projektu, realizowanego od 2016 roku przez Ministerstwo Środowiska. Liczymy, że pozwoli on na zbudowanie trwałego poparcia społecznego dla instytucji parków narodowych a także aktywnie zaangażuje rzesze Polaków w realizowaną przez nie misję ochrony przyrody. Poszczególne zadania mają też zwiększyć siłę prowadzonych przez poszczególne parki narodowe działań edukacyjnych. Projekt ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany we współpracy ze wszystkimi 23 istniejącymi w Polsce parkami narodowymi. 

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń dla pracowników 
i wolontariuszy parków narodowych. Szkolenia obejmowały wiedzę z zakresu nowoczesnych metod edukacji przyrodniczej, organizacji ruchu turystycznego na terenach chronionych i związanych z tym najlepszych praktyk stosowanych w Polsce i na świecie. Pracownicy parków odpowiedzialni za edukację i informację doskonalili też umiejętności tworzenia i redagowania stron internetowych, wykorzystywania mediów społecznościowych do prowadzenia działań edukacyjnych i komunikacji. W ramach projektu przeprowadzono też serię szkoleń doskonalących kompetencje osobiste i interpersonalne pracowników i wolontariuszy pracujących przy obsłudze ruchu turystycznego. Łącznie, w zorganizowanych w ramach projektu szkoleniach udział wzięło ponad 300 pracowników parków. 

Zakończono prace nad produkcją serii filmów "Przeżyj to! Polskie parki narodowe". Cykl obejmuje 23 filmy opowiadające o każdym z istniejących w Polsce parków narodowych oraz dodatkowy film prezentujący dorobek polskich parków narodowych jako całości. Filmy przedstawiające wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne można obejrzeć tutaj: 

Wideo

Inicjatywa Ministerstwa Środowiska jest finansowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu: 2.4.5. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu: 2.4.5.a. Edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 5,6 mln zł. 85% tej kwoty to dofinansowanie ze środków unijnych (4,7 mln zł), pozostałe 15% pochodzić będzie z budżetu państwa.

Zgłaszanie informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - link.

{"register":{"columns":[]}}