Działania resortu środowiska na rzecz polskiej wsi

minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim przedstawili programy priorytetowe dotyczące usuwania materiałów szkodliwych oraz ochrony gleb, które będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest niezwykle ważna i pomoże w znacznym stopniu ułatwić życie mieszkańcom wsi- powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji prasowej omówione zostały trzy programy priorytetowe NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”.

Działania podejmowane przez resort środowiska przy  współpracy z resortem rolnictwa to dobra prognoza dla polskiej wsi. Programy finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyczynią się do realnej poprawy jakości gleb, co będzie miało pozytywny wpływ na rolnictwo - dodał minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 

O programach

Program priorytetowy „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Cel programu: wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Budżet: 300 mln zł w latach 2019-2023

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Cel programu:  wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Budżet: 170 mln zł w latach 2019-2023

Program priorytetowy „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”

Cel programu:  rozwój systemu zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania w gminach.

minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski
minister środowiska Henryk Kowalczyk
minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 10.05.2019 11:33
Osoba publikująca: Jolanta Żuk
Zmodyfikowano: 26.06.2019 10:23
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau