Międzynarodowe rozmowy o środowisku

Sławomir Mazurek w rozmowie podczas XII Forum Europa-Ukraina

Jak chroni się środowisko w Polsce i na Słowacji? Czy troska o środowisko może motywować do współpracy międzynarodowej? Na te pytania szukano odpowiedzi podczas paneli dyskusyjnych w trakcie I Forum Słowackiego i XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie. Brał w nich udział wiceminister Sławomir Mazurek.

Pierwszy panel był okazją do zapoznania słuchaczy z priorytetami sąsiedzkich krajów w zakresie ochrony srodowiska. W dyskusji, poza wiceministrem Mazurkiem, brali udział Norbert Kurilla, wiceminister środowiska Słowacji, i Ryszard Prędki, dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Sławomir Mazurek zaznaczył, że jednym z priorytetów dla całego rządu jest poprawa jakości powietrza. - Największym wyzwaniem w tym zakresie jest ograniczenie niskiej emisji. Aby z nią walczyć we wrześniu ubiegłego roku uruchomiliśmy program Czyste Powietrze. Pozwoli on zmniejszyć ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne i zwiększy ich efektywność energetyczną - tłumaczył wiceminister. Wspomniał też o tym, że resort środowiska prowadzi działania mające na celu wzmocnienie systemu pomiarów jakości powietrza.

W wypowiedzi nie mogło zabraknąć wątku gospodarki odpadami. - Zależy nam na promowaniu dobrych praktyk pomagających budować gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale także na zwiększaniu osiąganego w Polsce poziomu recyklingu - mówił Sławomir Mazurek.

Przed drugim panelem wiceminister Mazurek opowiedział zebranym o działaniach resortu środowiska i rządu na rzecz przeciwdziałania smogowi. Są wśród nich: program Czyste Powietrze i inne projekty realizowane przez NFOŚiGW, zakupy aparatury pomiarowej, wprowadzenie do prawodawstwa krajowego wymagań jakościowych dla paliw stałych stosowanych w sektorze bytowo-komunalnym oraz dopuszczenie do sprzedaży wyłącznie kotłów spełniających najwyższe standardy emisyjne Unii Europejskiej. - Zwiększa się świadomość ekologiczna Polaków i ich oczekiwania co do jakości powietrza. Przez program Czyste Powietrze i inne działania legislacyjne i finansowe staramy się sprostać tym oczekiwaniom - podsumował wypowiedź. 

I Forum Słowackie w Rzeszowie
Wiceminister Sławomir Mazurek
Wiceminister Sławomir Mazurek I Forum Słowackim w Rzeszowie
Wiceministrowie środowiska: Słowacji - Norbert Kurilla i Polski - Sławomir Mazurek
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.01.2019 09:59
Osoba publikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska
Zmodyfikowano: 28.01.2019 12:48
Osoba modyfikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska