W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

O zrównoważonej gospodarce odpadami na targach POL-ECO SYSTEM

10.10.2019

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to główny temat drugiego dnia targów POL-ECO SYSTEM odbywających się w Poznaniu. W debacie nt. kluczowych zmian dla podniesienia efektywności systemu gospodarowania odpadami uczestniczyli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Pol-Eco System

Szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk podkreślił, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz jakość surowców, w szczególności przez przepisy promujące selektywne zbieranie odpadów.

„Przepisy tej ustawy stanowią uzupełnienie zmian wprowadzonych w 2018 r., których celem było rozwiązanie problemu nielegalnych praktyk w gospodarce odpadami, tj. porzucanie odpadów w nieprzeznaczonych do tego miejscach czy ograniczenie liczby pożarów” – powiedział.

„Celem nowelizacji jest również zachęcenie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie dwa razy mniej niż osoby, które nie będą realizowały tego obowiązku” – zaznaczył.

Jak dodał minister środowiska nowela przewiduje ponadto, że opłaty będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część wytwarzanych przez siebie bioodpadów.

W opinii ministra Kowalczyka zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to również koniec nieuzasadnionych podwyżek opłat za odpady dla mieszkańców.

„Rozbiliśmy monopol firm przetwarzających odpady komunalne, które bez powodu podnosiły ceny za odpady” – powiedział.

Rozszerzona odpowiedzialność producentów

Tematem dyskusji na tegorocznych targach POL-ECO SYSTEM była również rozszerzona odpowiedzialność producentów i system kaucyjny oraz ich wpływ na poprawę środowiska

Jak przypomniał Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska, w Polsce zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) obowiązuje od 2002 r. Konieczne jest jednak zdefiniowanie na nowo ról poszczególnych uczestników systemu.

„Nowy system powinien stymulować producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, by zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu”– powiedział wiceminister.

„Wprowadzający produkty będą zobowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów” – dodał.

Nowe zasady funkcjonowania gospodarki odpadami – szanse i zagrożenia

W trakcie targów POL-ECO SYSTEM dyskutowano również nt. nowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami.

Zdaniem ministra środowiska Henryka Kowalczyka niezwykle ważna jest transformacja całej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), gdzie odpady należy traktować jako surowiec wtórny i wykorzystywać do ponownej produkcji.

„Koncepcja GOZ nierozerwalnie wiąże się także z innowacyjnością, która m.in. powinna przyczynić się do wydłużenia czasu korzystania z produktów albo zastępowania produktów innymi, również niematerialnymi, substytutami” – zauważył.

Z kolei wiceminister Mazurek przypomniał, że tzw. dyrektywa plastikowa (Single use plastics – SUP). stawia ambitny cel, który wymusza nie tylko na przemyśle, ale również na konsumentach, zmianę sposobu funkcjonowania i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska plastikiem pochodzącym z produktów jednorazowego użytku.

„Mając na uwadze ambitne cele wyznaczone na rok 2020 w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych dużą wagę należy przyłożyć do rozwoju rynku recyklingu”– podkreślił.

Młodzieżowy Kongres Klimatyczny

Minister środowiska Henryk Kowalczyk w trakcie targów POL-ECO SYSTEM wziął również udział w Młodzieżowym Kongresie Klimatycznym 2019, zorganizowanym przez WFOŚiGW w Poznaniu.

„Cieszy mnie fakt, że jestem świadkiem kształtowania się kolejnego pokolenia osób zaangażowanych, które chcą walczyć o lepszą przyszłość Ziemi” – powiedział.

Henryk Kowalczyk, minister środowiska, wręczył także nagrody w konkursie dla młodzieży pn. „Pokaż klasę-bądź EKOlogiczny”.

Zdjęcia (10)