Prezes Zarządu NFOŚiGW złożył rezygnację

minister środowiska Henryk Kowalczyk

Dziś zebrała się Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podczas której minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował o przyjęciu rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskował o uruchomienie procedury konkursowej w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Przyjąłem rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy. Jednocześnie zawnioskowałem o uruchomienie procedury konkursowej – poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Po przeprowadzeniu pełnej procedury konkursowej i przedstawieniu na wniosek Rady Nadzorczej kandydatów spełniających wszystkie ustawowe wymagania podejmę decyzję w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu NFOŚiGW – dodał minister.

Doceniam dotychczasową merytoryczną pracę Pana Prezesa Kujdy w Funduszu i jego ogromne zaangażowanie w realizację wielu projektów na rzecz ochrony środowiska – podkreślił minister Kowalczyk.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes Zarządu Narodowego Funduszu będzie powołany przez ministra właściwego do spraw środowiska, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Briefing ministra środowiska Henryka Kowalczyka
Briefing ministra środowiska Henryka Kowalczyka
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 12.02.2019 15:51
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 12.02.2019 15:51
Osoba modyfikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka