Wiceminister Kurtyka gościem 14. młodzieżowego szczytu klimatycznego Conference of Youth

Przemawia wiceminister Michał Kurtyka

Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zakończył się 14. młodzieżowy szczyt klimatyczny Conference of Youth. COY14 to trzydniowy międzynarodowy szczyt poprzedzający obrady Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – COP24.

W sesji podsumowującej COY14 udział wzięli María Fernanda Espinosa, przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, Patricia Espinosa, sekretarz wykonawcza UNFCCC oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska pełniący funkcję prezydenta COP24 Michał Kurtyka.

Tematem obrad były kluczowe problemy polityki klimatycznej w wymiarze regionalnym i globalnym. Młodzi ludzie rozmawiali między innymi o zanieczyszczeniu wód oceanicznych, sposobach na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju oraz społecznych aspektach zmian klimatu.

Być młodym to znaczy być kreatywnym i innowacyjnym. Tych dwóch cech wspólnota międzynarodowa potrzebuje tak samo, jak organizmy żywe potrzebują świeżego powietrza. Potrzebujemy ich w nauce, polityce i biznesie, aby świat mógł się rozwijać w sposób zrównoważony i sprawiedliwy – mówił do zebranych wiceminister Michał Kurtyka.

Celem COY jest zmotywowanie młodych ludzi do angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz umożliwienie im wymiany myśli na temat kierunków globalnej polityki klimatycznej.

Wiceminister Kurtyka gościem 14. młodzieżowego szczytu klimatycznego Conference of Youth
Wiceminister Kurtyka gościem 14. młodzieżowego szczytu klimatycznego Conference of Youth
Wiceminister Kurtyka gościem 14. młodzieżowego szczytu klimatycznego Conference of Youth
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.12.2018 11:11
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 03.12.2018 11:11
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau