Wiceminister Kurtyka na spotkaniach wysokiego szczebla ONZ

Wiceminister Michał Kurtyka zabiera głos podczas spotkania wysokiego szczebla „Powiązania między wodą a działaniami na rzecz klimatu”

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Michał Kurtyka wziął udział w spotkaniach wysokiego szczebla ONZ dotyczących polityki klimatycznej. Wydarzenia odbyły się w dniach 27-28 marca 2019 r. w Nowym Jorku.

Spotkanie wysokiego szczebla „Ochrona globalnego klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń”

Podczas przemówienia na spotkaniu wysokiego szczebla pn. „Ochrona globalnego klimatu dla obecnych i przyszłych pokoleń” wiceminister Kurtyka zwrócił szczególną uwagę na uwzględnienie aspektu społecznego transformacji na drodze do gospodarki niskoemisyjnej. - Jest to kluczowe dla uzyskania społecznej aprobaty dla zachodzących zmian. Polityki publiczne mające na celu ograniczanie emisji napotkają na opór społeczny i wiązać się będą ze znacznym ryzykiem politycznym dla wdrażających je rządów, jeśli nie będą im towarzyszyć programy zapewniające bezpieczeństwo socjalne dla pracowników, których miejsca pracy ulegną likwidacji bądź przekształceniu - tłumaczył. - Z tych względów problematyka sprawiedliwej transformacji stanowi kwestię żywotną dla rządów, przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego - stwierdził.

Spotkanie wysokiego szczebla „Powiązania między wodą a działaniami na rzecz klimatu”

Prezydent COP24 zabrał głos podczas spotkania wysokiego szczebla „Powiązania między wodą a działaniami na rzecz klimatu”. Jak wyjaśnił Kurtyka, tajemnica dobrego zarządzania zasobami wodnymi polega na zapewnieniu pożądanej ilości wody o odpowiedniej jakości w danym miejscu i czasie. Obserwowane i prognozowane zmiany klimatu mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie lub wzmacniać ryzyko w odniesieniu do wszystkich składników tego równania. – Wzrost temperatury oraz wahania rozkładu czasowego i przestrzennego opadów spowodują zmiany w dostępności wody na potrzeby mieszkańców, środowiska i działalności gospodarczej. Rolą decydentów jest zapobieganie wystąpieniu takich zjawisk, ograniczenie ich negatywnych skutków oraz przygotowanie obywateli i gospodarek na prognozowane zmiany – zaznaczył.

Briefing Polskiej Prezydencji COP24

Przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych Polska Prezydencja COP24 we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy Narodach Zjednoczonych zorganizowali spotkanie wiceministra Michała Kurtyki z członkami korpusu dyplomatycznego zgromadzonego wokół ONZ. Tematami dyskusji były zaplanowane na 2019 rok działania Polskiej Prezydencji COP24. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska zapowiedział, że w październiku w Polsce odbędzie się I Forum Elektromobilności. - Ambicją organizacji Forum jest wspieranie rozwoju elektromobilności poprzez tworzenie płaszczyzny wymiany wiedzy i informacji dotyczących wdrażania pojazdów elektrycznych, infrastruktury ładowania oraz rozwiązań prawnych i informatycznych dotyczących tej ekologicznej formy transportu – powiedział. - Forum będzie także wzmacniać przepływ pomysłów i rozwiązań pomiędzy Partnerami inicjatywy, działającymi na rynku elektromobilności firmami, ośrodkami naukowymi, instytucjami administracji publicznej oraz mediami – dodał.

Spotkania bilateralne

Wiceminister Kurtyka podczas wizyty w Nowym Jorku odbył szereg spotkań bilateralnych na temat aktywności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i priorytetów Polskiej Prezydencji COP24. Wiceminister rozmawiał m.in. z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem, sekretarz wykonawczą Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu Patricią Espionosą, minister środowiska Chile Caroliną Schmidt, ministrem środowiska Włoch Sergio Costa, ministrem środowiska Malediwów dr Hussainem Rasheed Hassanem oraz dyrektorem ds. rozwoju i komunikacji organizacji EarthLanka Youth Network Saffranem Mihnarem.

Spotkanie wysokiego szczebla „Powiązania między wodą a działaniami na rzecz klimatu”
Wiceminister Michał Kurtyka
Wiceminister Michał Kurtyka
Wiceminister Michał Kurtyka podczas spotkania wysokiego szczebla „Powiązania między wodą a działaniami na rzecz klimatu”
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 29.03.2019 14:10
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 29.03.2019 14:10
Osoba modyfikująca: Agata Kubel-Grabau