Wiceminister Kurtyka o rezultatach COP24

Michał Kurtyka na konferencji nt. COP24.

Wnioski po szczycie klimatycznym COP24 oraz plany Polskiej Prezydencji na najbliższy rok to główne tematy wystąpienia wiceministra Michała Kurtyki podczas konferencji „COP24 – i co dalej? Polityka energetyczno-klimatyczna w 2019 roku”. Spotkanie odbyło się wczoraj w Warszawie.

Jak wyjaśnił Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, w ciągu dwóch tygodni trwania szczytu COP24 przedyskutowano wiele kwestii, zarówno zasadniczych, jak też bardzo szczegółowych i technicznych.Wszystkie składają się na skomplikowany i trudny dokument, jakim jest Pakiet katowicki. - Dzięki osiągniętemu podczas COP24 sukcesowi, Katowice wpisują się, obok Kyoto i Paryża, w historię kluczowych globalnych porozumień klimatycznych – podkreślił.

W opinii prezydenta COP24 w tekście Pakietu katowickiego udało się zrównoważyć interesy państw rozwiniętych i rozwijających się. - Państwa rozwinięte, wychodząc naprzeciw postulatom finansowym państw rozwijających się, wykazały się poczuciem solidarności z nimi w ich walce ze zmianami klimatu – powiedział.

Wiceminister Kurtyka przypomniał także o inicjatywach Polskiej Prezydencji. Wskazał, że Deklarację o Sprawiedliwej i solidarnej transformacji wsparło 55 państw i Stron (w tym UE). Deklarację „Lasy dla klimatu” poparło dotychczas 70 państw. Natomiast w Partnerstwo na rzecz elektromobilności włączyły się 42 państwa obejmujące połowę ludności  świata, a także organizacje zrzeszające 1500 miast i regionów oraz ponad 1200 firm. - Szerokie poparcie dla przedstawionych przez polską Prezydencję deklaracji świadczy o docenieniu przez wszystkie Strony zaproponowanych tematów oraz wykonanej ogromnej pracy na rzecz ich promocji – zaznaczył.

Konferencja
Wiceminister Michał Kurtyka
Wiceminister Michał Kurtyka na konferencji
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 11.01.2019 15:02
Osoba publikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska
Zmodyfikowano: 11.01.2019 15:02
Osoba modyfikująca: Aleksandra Majchrzak-Kucharska