Wiceminister Kurtyka z wizytą w Kanadzie

wiceminister Michał Kurtyka

Udział w konferencji Clean Energy Ministerial oraz wizyta studyjna w Międzynarodowym Centrum Wiedzy CCS były głównymi celami wizyty wiceministra Michała Kurtyki w Kanadzie w dniach 28-31 maja 2019 r.

Sesja plenarna Sprawiedliwa i inkluzywna transformacja podczas Clean Energy Ministerial

Podczas przemówienia w sesji plenarnej „Sprawiedliwa i inkluzywna transformacja” wiceminister Kurtyka stwierdził, że kwestia sprawiedliwej transformacji jest zagadnieniem szczególnie bliskim Polsce.

Dlatego też podczas 24 sesji Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP24, która odbyła się w Polsce między 2 a 16 grudnia 2018 r. zainicjowaliśmy przyjęcie przez 56 państw z całego świata, deklaracji o solidarnej i sprawiedliwej transformacji – tłumaczył.

Prowadzenie dyskusji na ten temat jest również kontynuowane w 2019 r. Wynika to z faktu, iż Polska pragnie wykorzystać swoją Prezydencję do przedstawienia polityki klimatycznej jako kluczowego narzędzia zrównoważonego rozwoju. Stoimy bowiem na stanowisku, że ścieżka zrównoważonego rozwoju jest konieczna dla budowy mocnej wspólnoty międzynarodowej i jest jedyną gwarancją skutecznego przeciwdziałania zmianom klimatu – podkreślił.

Prezydent COP24 przywołał również przykład Katowic jako miasta, które w ostatnich latach przeszło dużą transformację.

Krajobraz Polski zmienia się dynamicznie. Dlatego hasłem COP24 było „Changing together”. Konferencja odbyła się w Katowicach i nie było to miejsce przypadkowe - wyjaśnił.

Jeszcze trzydzieści lat temu wizytówką tego miasta były fabryczne kominy. Dziś, Katowice są jednym z symboli skuteczności polskiej strategii transformacji gospodarczej i społecznej, a także jej pozytywnego oddziaływania na środowisko. Co więcej, stolica Śląska zalicza się do grona najbardziej zielonych miast w Polsce, w którym lasy zajmują ponad 40 proc. powierzchni – zaznaczył.

Panel dyskusyjny Zaawansowanie CCUS

Wiceminister środowiska zabrał również głos w panelu dyskusyjnym na temat CCUS (ang. Carbon Capture, Utilisation and Storage - wychwytywanie dwutlenku węgla oraz jego późniejsza utylizacja). Jak wyjaśnił, tajemnicą sprawnego przeciwdziałania zmianom klimatu są nowoczesne technologie. Poinformował również, że Polska posiada własne doświadczenia z realizacji programów badawczych dotyczących wychwytywania i składowania dwutlenku węgla – CCS (ang. CO2 Capture and Storage).

Stworzono dwie instalacje pilotażowe wychwytu CO2, prowadzono projekty badawcze bloków energetycznych dostosowanych do CCS, przeprowadzono również badania geologiczne możliwości składowania CO2 w warstwach solankowych. Nasz kraj dysponuje nie tylko wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową, ale również i nowoczesną infrastrukturą badawczą w Centrum Czystych Technologii Węglowych w Zabrzu, a także w innych ośrodków naukowych m.in. AGH w Krakowie, Politechnice Śląskiej i Politechnice Częstochowskiej – dodał.

Spotkania bilateralne i wizyta studyjna

Sekretarz stanu w MŚ Michał Kurtyka podczas wizyty w Kanadzie odbył szereg spotkań bilateralnych na temat aktywności w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i priorytetów Polskiej Prezydencji COP24. Wiceminister rozmawiał m.in. z ministrem gospodarki, handlu i przemysłu Japonii Yoshihiko Isozaki oraz z ministrem środowiska prowincji Saskatchewan Dustinem Duncanem. W ramach wizyty studyjnej zwiedził projekty wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, a także odbył rozmowy z inżynierami z Międzynarodowego Centrum Wiedzy CCS.

Szczyt klimatyczny COP24

COP24, czyli 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbyła się w dniach 2-16 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wydarzeniu wzięło udział ponad 23 tys. uczestników z całego świata.

W trakcie szczytu COP24 Strony przyjęły Katowice Rulebook, pakiet wdrażający Porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, wyznaczająca światową politykę klimatyczną na kolejne lata, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.

Konferencja Clean Energy Ministerial
Konferencja Clean Energy Ministerial
Zwiedzanie projektu wychwytywania i składowania dwutlenku węgla
Spotkanie z ministrem środowiska prowincji Saskatchewan Dustinem Duncanem
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 03.06.2019 12:00
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 03.06.2019 12:12
Osoba modyfikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka