Wiceminister Sławomir Mazurek na 4. sesji UNEA

wiceminister Sławomir Mazurek

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w 4. sesji Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych, która odbyła się w dniach 11-15 marca 2019 r. w Nairobi. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania ministrów ds. środowiska państw członkowskich ONZ były innowacyjne rozwiązania w zakresie wyzwań środowiskowych oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

W trakcie Segmentu Wysokiego Szczebla UNEA-4 (UNEA-4, United Nations Environmental Assembly) wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił, że Polska postrzega zrównoważony rozwój i ochronę środowiska jako kluczowy priorytet, dlatego aktywnie angażuje się na forum międzynarodowym w działania na rzecz ochrony klimatu, różnorodności biologicznej, zapobiegania pustynnieniu i zanieczyszczeniom czy rozwiązania problemu niedoboru wody.

W swoim wystąpieniu wiceminister Mazurek zwrócił uwagę, że zadaniem rządu jest zdiagnozowanie najważniejszych barier dla zrównoważonego rozwoju oraz - w oparciu o tę wiedzę - opracowanie i wdrożenie odpowiednich regulacji, których celem jest osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju.

Rozpoczęliśmy przejście od gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym.  Jednym z celów jest ukierunkowanie polskiej gospodarki na mniejsze uzależnienie od zasobów nieodnawialnych. Pracujemy nad zwiększeniem udziału zasobów odnawialnych, a także stymulowaniem zrównoważonej konsumpcji i produkcji – zaznaczył. Jak dodał, wzorce w tym zakresie można promować poprzez edukację i podnoszenie świadomości, koncentrując się na budowaniu społecznej odpowiedzialności za środowisko.

Ponadto, w ramach Segmentu Wysokiego Szczebla, odbyło się posiedzenie ministerialnego okrągłego stołu na temat wyników Konferencji Stron ONZ w sprawie różnorodności biologicznej i rozwoju globalnych ram po 2020 roku. W swoim wystąpieniu wiceminister Mazurek podkreślił, że Deklaracja z Sharm El-Sheikh  przyjęta przez Segment Wysokiego Szczebla wraz z decyzjami Konferencji Stron wskazuje kierunek działań na najbliższe dwa lata przed spotkaniem w Pekinie.

Jednym z tematów dyskusji ministrów były też wyzwania środowiskowe związane z ubóstwem i zarządzaniem zasobami naturalnymi. Wiceminister Mazurek zauważył: Nie można dziś mówić o bezpieczeństwie żywnościowym bez myślenia o klimacie, różnorodności biologicznej i zrównoważonym użytkowaniu ziemi i wody. Dlatego przykładamy dużą wagę do zrównoważonego rolnictwa i zrównoważonego zarządzania naszą ziemią.

Podczas Zgromadzenia w Nairobi wiceminister Mazurek wziął także udział w ministerialnej debacie na temat innowacyjnych polityk i rozwiązań dla gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w trakcie której zwrócił uwagę na potrzebę zróżnicowania rozwiązań w tym zakresie dla obszarów miejskich i wiejskich. Koncepcja ta jest szansą rozwojową szczególnie dla terenów wiejskich i niezurbanizowanych. W odniesieniu do nich rozpoczęliśmy program pilotażowy, w którym wybrane samorządy opracowują koncepcje wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym na swoim terenie – podkreślił wiceminister środowiska. Jak dodał, program pomoże wypracować rozwiązania z zakresu GOZ, które będzie można następnie wdrożyć w innych gminach o podobnym uwarunkowaniach.

Wiceminister zaprezentował również projekt związany z rozwojem budownictwa drewnianego w Polsce, którego głównym celem jest budowanie przyjaznych dla środowiska domów drewnianych, przeznaczonych przede wszystkim  dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania.

Równolegle z sesją UNEA 4, 14 marca, odbyła się 3. edycja „One Planet Summit” z udziałem m.in. Prezydentów Kenii i Francji.

Podczas sesji końcowej Segmentu Wysokiego Szczebla UNEA-4 została przyjęta deklaracja ministerialna Innowacyjne rozwiązania w zakresie wyzwań środowiskowych oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

4. Sesja UNEA odbyła się w dniach 11-15 marca 2019 r., a Segment Wysokiego Szczebla w dniach 14-15 marca.

4. sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych
4. sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych
4. sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych
4. sesja Zgromadzenia Środowiskowego Narodów Zjednoczonych
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 15.03.2019 16:56
Osoba publikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka
Zmodyfikowano: 15.03.2019 16:56
Osoba modyfikująca: Małgorzata Czeszejko-Sochacka