Wiceminister Sławomir Mazurek o gospodarce odpadami podczas Forum SOSEXPO 2019

Wiceminister Sławomir Mazurek podczas debaty na SOSEXPO 2019

Wdrażanie pakietu odpadowego i gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to niektóre z kwestii poruszonych podczas VIII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami SOSEXPO 2019. W wydarzeniu wziął udział Sławomir Mazurek, wiceminister środowiska.

W trakcie spotkania wiceminister Sławomir Mazurek przedstawił najważniejsze działania, które zostały zrealizowane w ostatnim czasie w zakresie gospodarki odpadami oraz te, nad którymi obecnie trwają prace.

W ramach forum wiceminister środowiska wziął udział w dyskusji panelowej w której poruszane były kwestie dotyczące wdrażania pakietu odpadowego, czyli czterech dyrektyw unijnych nowelizujących łącznie sześć dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. Pakiet ten określa kierunki polityki gospodarki odpadami wyznaczając cele w perspektywie do roku 2035.

Zmiany zaproponowane w dyrektywach dotyczących odpadów mają doprowadzić do pełnego wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami we wszystkich państwach członkowskich. Ich celem jest również zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, zapewnienie wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystanie poddanych recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców w Unii – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek. Jak dodał prace wewnątrzresortowe nad projektem przepisów transponujących pakiet odpadowy zostały już rozpoczęte.

Realizacja pakietu odpadowego to jeden z elementów transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, której celem jest to, aby produkt był jak najbardziej wydajnie produkowany i wykorzystywany, o możliwie najdłuższym cyklu życia, a odpad po nim odpowiednio zagospodarowany – zaznaczył.

Wiceminister Mazurek podkreślił również, że należy dążyć do tego, aby podejmowane działania w ramach przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym skutecznie poprawiały gospodarowanie odpadami, ale były także realne do wykonania. Niezbędny jest ciągły rozwój infrastruktury systemu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, który pozwoli na osiągnięcie założonych celów – dodał.

Wiceminister Sławomir Mazurek podczas Forum SOSEXPO 2019
Wiceminister Sławomir Mazurek podczas Forum SOSEXPO 2019
Wiceminister Sławomir Mazurek podczas Forum SOSEXPO 2019
Wiceminister Sławomir Mazurek podczas Forum SOSEXPO 2019
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 28.02.2019 15:25
Osoba publikująca: Anna Kneć
Zmodyfikowano: 28.02.2019 15:25
Osoba modyfikująca: Anna Kneć