Tony nielegalne przywiezionych odpadów wróciły do Wielkiej Brytanii

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podczas inauguracji Zielonego Tygodnia

Minister Henryk Kowalczyk 13 maja zainaugurował polską edycję Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej. To wydarzenie otworzyła konferencja ekspercka, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Tegoroczny Zielony Tydzień Unii Europejskiej oraz tematyka konferencji otwierającej odnosiły się do opublikowanych przez Komisję Europejską w kwietniu tego roku sprawozdań na temat stanu wdrożenia przez poszczególne państwa członkowskie przepisów ochrony środowiska.

Polska z zainteresowaniem przyjęła inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą prowadzenia cyklicznego przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Warto odnotować, że ocena z przeglądu przygotowanego przez Komisję Europejską jest zbieżna z oceną stanu środowiska dokonanego przez mieszkańców Polski – dodał minister środowiska.

Ministerstwo Środowiska od 2011 r. prowadzi cykliczne ogólnopolskie badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski. Wyniki z badania przeprowadzonego w 2018 wskazują, że w obrębie samego środowiska najczęściej wskazywanymi przez mieszkańców Polski wyzwaniami są zanieczyszczenie powietrza, gospodarka odpadami oraz zmiany klimatu.

Cieszyć może fakt, że Polacy coraz częściej są zdania, że ochrona środowiska może pozytywnie wpłynąć na rozwój gospodarki kraju. Wyniki badania pokazują także bardzo dokładnie, że stan środowiska zależy od zaangażowania każdego z nas – mówił minister Kowalczyk.

Obecnie dla resortu kluczowa jest edukacja ekologiczna, informowanie społeczeństwa o zmianach przepisów prawa w ochronie środowiska, czy realizacja rządowego programu Czyste Powietrze. Z kolei z perspektywy systemu gospodarki odpadami niezwykle istotnym działaniem była również reforma organizacji Inspekcji Ochrony Środowiska pod kątem zracjonalizowania jej struktury i wypracowania nowego systemu finansowania. Te i inne skutecznie realizowane zadania w obecnej kadencji wpisują się w nowe otwarcie kolejnego piętnastolecia Polski w Unii Europejskiej w kontekście polityki środowiskowej.

Wydarzeniu towarzyszyło spotkanie bilateralne z komisarzem  ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej Karmenu Vellą. Rozmowa dotyczyła globalnych wyzwań w zakresie ochrony środowiska.

Minister Henryk Kowalczyk - inauguracja Zielonego Tygodnia UE
Minister Henryk Kowalczyk podczas przemówienia
Minister Henryk Kowalczyk podczas przemówienia
Minister Henryk Kowalczyk
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 13.05.2019 12:30
Osoba publikująca: Agata Kubel-Grabau
Zmodyfikowano: 13.05.2019 13:01
Osoba modyfikująca: Anna Kneć