W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót
UdSC FAMI

Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw nr 1/8-2018/BK-FAMI

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji “Bezpieczna przystań”.

Informacje ogólne o projekcie:

Celem projektu było wdrożenie w Polsce bardziej nowoczesnego, efektywnego, profesjonalnego i przyjaznego cudzoziemcom rozwiązania poprzez rozwój Systemu Pobyt w zakresie utworzenia w ramach systemu tzw. Modułu Obsługi Spraw. Utworzenie Modułu Obsługi Spraw usprawni procedury realizowane przez Szefa Urzędu oraz przez inne instytucje działające w zakresie obsługi cudzoziemców w sprawach dotyczących legalizacji pobytu. Ze względu na charakter gromadzonych w systemie danych, moduł zostanie wystawiony w sieci publicznej Internet, w charakterze strony internetowej.

Informacje zbierane w sieci publicznej będą przekazywane z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi zabezpieczających do funkcjonującego w ramach rządowej sieci wydzielonej Systemu Pobyt.

Utworzenie modułu umożliwi wnioskodawcom wypełnianie oraz przekazywanie w postaci elektronicznej do Systemu Pobyt (najpierw do wydzielonej wstępnej bazy danych) następujących wniosków, składanych do wojewodów:

    • o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (zaimplementowany w ramach MOS 1.0);
    • o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały (zaimplementowany w ramach MOS 1.0);
    • o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE  (kolejny formularz planowany do wdrożenia w ramach rozwoju modułu / wdrożenia MOS 2.0).

Założenia projektu:

Projekt obejmował:

- Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji Systemu Pobyt w zakresie utworzenia modułu obsługi spraw oraz jego wdrożenie;

- zakup, dostawę i konfigurację urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia poprawnego działania modułu obsługi spraw;

 - zakup materiałów promocyjnych informujących o zmodernizowaniu Systemu Pobyt, w zakresie utworzenia Modułu Obsługi Spraw;

- przeprowadzenie działań informacyjnych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0;

- Aktualizację filmów instruktażowych pod kątem zmian w prawie i sposobie korzystania z MOS 2.0;

- Przeprowadzenie kampanii informacyjnej skupiającej się wokół nowych funkcjonalności portalu Moduł Obsługi Spraw w wersji 2.0.

- Przetłumaczenie treści specjalistycznych znajdujących się w Module Obsługi Spraw;

- Aktualizację treści informacyjnych/specjalistycznych dostępnych na portalu;

- Wykonanie modernizacji Systemu Pobyt w zakresie rozbudowy modułu obsługi spraw o nowe funkcjonalności („MOS 2.0”) oraz ich wdrożenie

- Zakup, dostawę i konfigurację urządzeń oraz licencji niezbędnych do zapewnienia rozbudowy MOS do MOS  2.0;

- Zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz niezbędnych licencji na użytek pracowników Urzędu bezpośrednio zaangażowanych w projekt modernizacji MOS, w związku z trwającymi pracami nad wersją MOS 2.0 i koniecznością dokładnego przetestowania nowych funkcjonalności MOS 2.0 oraz koniecznością wyeliminowania błędów występujących na urządzeniach wyposażonych w mniej powszechnie stosowane oprogramowanie;

- Opracowanie schematów graficznych procedur dostępnych w MOS w różnych wersjach językowych oraz zobrazowania graficznego istotnych zagadnień migracyjnych;

- Utworzenie podstawowego mechanizmu komunikacji masowej w MOS 2.0;

- Wdrożenie zmian dotyczących obsługi i funkcjonowania wniosków w portalu Moduł Obsługi Spraw oraz w odpowiednich rejestrach SI Pobyt;

- Utworzenie mechanizmu wersjonowania artykułów i planowania publikacji.

Pozostałe informacje

Czas realizacji: 1 listopada 2018 r. – 31 grudnia 2023 r.

Całkowity budżet projektu: 9 903 736,50 PLN

Wartość współfinansowania ze środków FAMI: 5 364 358,88 PLN

{"register":{"columns":[]}}