W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Praktyki w Ambasadzie

Praktyki studenckie w polskiej placówce zagranicznej

 

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktykę studencką powinny spełniać następujące warunki:

 

 • posiadać obywatelstwo polskie
 • być co najmniej na czwartym roku studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych) lub na studiach podyplomowych, doktoranckich w Polsce bądź za granicą
 • studiować na kierunku związanym z profilem MSZ (stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, finanse, kulturoznawstwo itp.)

2. Uwagi:

 

 • decyzja o przyjęciu na praktykę pozostaje w gestii kierownika danej placówki
 • praktyka jest nieodpłatna
 • minimalny czas trwania praktyki wynosi jeden miesiąc
 • praktykanci nie mają dostępu do informacji niejawnych
 • placówka nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia, nie zabezpiecza i nie pokrywa kosztów zakwaterowania w czasie trwania praktyki

3. Zgłoszenia:

 

Zgłoszenia na praktykę należy składać bezpośrednio do kierownika wybranej placówki zagranicznej.

 

Zgłoszenie powinno obejmować:

 

 • list polecający od promotora
 • kserokopię pierwszych czterech stron starego lub obydwu nowego dowodu osobistego
 • formularz, w którym należy precyzyjnie określić zainteresowania (Arkusz aplikacyjny do pobrania)
 • zaświadczenie o niekaralności - po uzgodnieniu terminu praktyki oryginał zaświadczenia należy przesłać listem poleconym do BPOIN MSZ w Warszawie, a kopię - do Ambasady w Kijowie
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (kopia NWW lub karty Euro<26).

Dodatkowe informacje pod numerem tel. w Kijowie:  +380 44  2300775 (Wydział ds. Nauki i Oświaty).

 

Wypełniony arkusz aplikacyjny wraz ze wskazanym, proponowanym do uzgodnienia, terminem odbycia praktyk prosimy wysłać na e-mail: kijow.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

Materiały

Więcej informacji i wymagane dokumenty