W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konsulat Generalny RP w Chicago wznowił przyjmowanie interesantów w sprawach paszportowych [aktualizacja 16 lutego 2021 r.]

04.06.2020

Biorąc pod uwagę restrykcje nałożone przez władze Miasta Chicago a związane z pandemią COVID-19, Konsulat Generalny RP w Chicago przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie.

Grafika z napisem: pilny komunikat Konsulatu Generalnego RP w Chicago z logo konsulatu

Wizyty paszportowe są umawiane wyłącznie na podstawie indywidualnych zgłoszeń telefonicznych pod numerem telefonu: 312 608 92 29, od poniedziałku do piątkuw godzinach: 11.00 – 15.00.

Rezerwacja terminu wizyt w konsulacie jest bezpłatna.

Umawianie wizyt paszportowych za pośrednictwem systemu e-Konsulat zostaje zawieszone od 16 lutego 2021 r. do odwołania.

UWAGA: Konsulat Generalny RP w Chicago NIE ZLECAŁ I NIE ZLECA ŻADNYM FIRMOM ZEWNĘTRZNYM POŚREDNICTWA w sprawach paszportowych, wizowych, prawnych i obywatelskich.

Numer 312 608 92 29 służy tylko i wyłącznie do umawiania wizyt w sprawach paszportowychOsoby dzwoniące w innej sprawie proszone są o korzystanie z numeru tel. podanego na głównej stronie konsulatuhttps://www.gov.pl/web/usa/konsulat-generalny-rp-w-chicago

Urząd nie odpowiada na smsy i wiadomości głosowe.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie polskim dokumentem paszportowym uprzejmie prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.  

UWAGA:

 • dzwoniąc na podany numer  można umówić się wyłącznie na indywidulaną wizytę paszportową na konkretny dzień i godzinę;
 • wizyty dla osób niepełnoletnich umawiają rodzice lub opiekunowie prawni;
 • nie będą odbierane telefony z numerów zastrzeżonych;
 • nie ma możliwości zapisania się na wizytę paszportową dzwoniąc na inny numer telefonu konsulatu;
 • wszystkie dotychczas umówione terminy wizyt paszportowych zachowują ważność;
 • system rezerwacji wizyt www.e-konsulat.gov.pl działa w dalszym ciągu w sprawach wizowych, prawnych i obywatelskich;
 • wszyscy interesanci konsulatu przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty i z zachowaniem reżimu sanitarnego w zw. z pandemią COVID-19;
 • nie ulegają zmianie zasady umawiania wizyt w sprawach losowych wymagających natychmiastowej interwencji Konsula.

Przed wykonaniem telefonu w sprawie rezerwacji terminu wizyty paszportowej należy:

 • przygotować dane osobowe (imię nazwisko, nr PESEL lub data i miejsce urodzenia
  w przypadku nie posiadania nr PESEL, nr telefonu) oraz dotychczas posiadany polski paszport lub dowód osobisty;

a także upewnić się ,że:

 1. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu małżeństwa w Polsce:

https://www.gov.pl/web/usa/transkrypcja-zagranicznego-aktu-malzenstwa

Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu małżeństwa z informacją o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa można wystąpić o paszport na to nazwisko.

 1. W przypadku urodzenia dziecka w USA, dokonano transkrypcji (rejestracji) amerykańskiego aktu urodzenia w Polsce:

https://www.gov.pl/web/usa/transkrypcja-rejestracja-zagranicznego-aktu-urodzenia-w-polskim-rejestrze-stanu-cywilnego

Dopiero po uzyskaniu odpisu polskiego aktu urodzenia można wystąpić o paszport dla tej osoby.

Pozostałe informacje, z którymi należy się zapoznać przed umówieniem wizyty znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/usa/paszporty

UWAGA: W przypadku osób dorosłych, które nigdy nie posiadały polskiego paszportu, bądź mają nieważny polski paszport (bez numeru PESEL) od co najmniej kilkunastu lat i nie posiadają ważnego polskiego dowodu osobistego, należy zweryfikować, czy konieczne jest potwierdzenie polskiego obywatelstwa. W tym celu można kontaktować się z Wydziałem Ruchu Osobowego.

https://www.gov.pl/web/usa/potwierdzenie-posiadania-lub-utraty-obywatelstwa-polskiego

Pobranie wniosku paszportowego jest bezpłatne, plik znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/usa/paszport-dla-osoby-doroslej

Wysokość opłat konsularnych: 
https://www.gov.pl/web/usa/oplaty-konsularne

 

W sprawach bardzo pilnych i udokumentowanych prosimy o kontakt e-mailowy z Wydziałem Ruchu Osobowego na adres: chicago.passport-visa@msz.gov.pl lub telefoniczny (+1 312 337 81 66 wewnętrzny 1 lub 2).

Z uwagi na wymogi sanitarne oraz obowiązek zachowania dystansu społecznego, uprzejmie prosimy o punktualne przybycie na wizytę. Spóźnienia będą skutkowały anulowaniem umówionej wizyty.

W trakcie wizyty prosimy o:

• używanie masek lub innej osłony ust i nosa przez cały czas wizyty na terenie urzędu. W trakcie wizyty zostaną Państwo poproszeni o chwilowe zdjęcie osłony celem dokonania identyfikacji;

•przybycie na wizytę bez osób towarzyszących (z wyłączeniem osób towarzyszących małoletnim lub niepełnosprawnym);

•dezynfekcję rąk przed podejściem do „okienka” (przy wejściu do urzędu dostępny będzie pojemnik z płynem dezynfekcyjnym oraz chusteczki dezynfekujące do czytników biometrycznych);

•posiadanie własnego długopisu w przypadku składania podpisu na dokumencie.

Jednocześnie zalecamy używanie rękawiczek ochronnych oraz zachowywanie bezpiecznej odległości w przypadku konieczności czekania na swoją kolej na zewnątrz budynku.

Osoby wchodzące na teren urzędu będą poddane standardowej procedurze sprawdzenia wnoszonych przedmiotów oraz będą poproszone o umożliwienie zmierzenia temperatury przez pracownika ochrony.

Wszystkie osoby składające wniosek paszportowy prosimy o bardzo dokładne przygotowanie dokumentacji przed przybyciem do urzędu, tj.: wypełnionego wniosku o wydanie paszportu oraz ewentualnych innych dokumentów (np.: uprawniających do zniżki), wraz z kopią. Rekomendujemy skorzystanie z możliwości odbioru wydanych paszportów drogą korespondencyjną (za dodatkową opłatą w wysokości 10 USD). Wniosek o przesłanie paszportu w załączeniu.

Przydatne informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich aspektów działań konsulatu można znaleźć na stronie internetowej w zakładce informacje konsularne i opłaty konsularne.

Powyższe zmiany w organizacji pracy nie ograniczają dostępu do urzędu konsularnego obywatelom polskim w zakresie pomocy konsularnej, w sytuacjach nagłych, wymagających niezwłocznego działania lub interwencji konsula. Zdarzenia takie należy zgłaszać telefonicznie na numer Konsulatu +1 312 337 8166, a poza  godzinami urzędowania, na numer telefonu alarmowego +1 312 735 7772 oraz e-mailowo: chicago.kg.dyzurny@msz.gov.pl.

W pozostałych sprawach nadal obowiązują częściowo ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Szczegółowe informacje w aktualnościach.

Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

KONSULAT NIE KORZYSTA Z POŚREDNICTWA ZEWNĘTRZNYCH FIRM W REALIZACJI CZYNNOŚCI KONSULARNYCH

Konsulat Generalny RP w Chicago nie zleca żadnymi firmom zewnętrznym pośrednictwa w sprawach paszportowych, wizowych i prawnych. Osoby korzystające z usług biur pośrednictwa czynią to na WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

Materiały

Wniosek przesłanie paszportu Chicago
FEDEX​_wniosek​_przesłanie​_paszportu​_Chicago.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}