W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

UWAGA! Z POWODU EPIDEMII KORONAWIRUSA PRAKTYKI W AMBASADZIE SĄ CZASOWO ZAWIESZONE.

Zachęcamy do składania wniosków o odbycie praktyki lub wolontariatu w placówkach RP na terenie USA. Oferta jest skierowana przede wszystkim do studentów i absolwentów, którzy rozważają możliwość podjęcia pracy w dyplomacji oraz tych, którzy pragną zdobyć doświadczenie zawodowe w administracji rządowej w formie praktyki, wolontariatu lub stażu organizowanych w placówkach zagranicznych RP.

Rekrutacja odbywa się w każdym miesiącu, w ciągu całego roku kalendarzowego.
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na praktyki powinny spełniać następujące warunki:
 
STUDENCKA
1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
2) być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
3) studiować na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb Ministerstwa.
 
ABSOLWENCKA
1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
2) być absolwentem szkoły policealnej, studiów pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych, na kierunku istotnym z punktu widzenia potrzeb służby zagranicznej,
3) od ukończenia studiów nie minęło więcej niż 5 lat,
4) w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30 roku życia.
 
ZAWODOWA
1) posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej,
2) być uczniem szkoły policealnej prowadzącej kształcenie zawodowe  na kierunku istotnym
z punktu widzenia Ministerstwa.
 
W celu zgłoszenia na praktykę należy przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną na adres Washington.amb@msz.gov.pl lub Washington.press@msz.gov.pl. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.
 
 Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1)      formularz aplikacyjny
2)      oświadczenie o niekaralności
3)      oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu
4)      skan dowodu osobistego lub paszportu
 
Szczegóły organizacji praktyk, wolontariatu i stażu w MSZ oraz w placówkach zagranicznych RP są zawarte w Zarządzeniu nr 8 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej  z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych.

Materiały

Więcej informacji i wymagane dokumenty