Patronaty

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym
Uprzejmie informujemy, że 17 lutego 2015 r. wprowadzony został Regulamin obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Aby wystąpić o patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym należy:

 1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania patronatem honorowym oraz uczestnictwa w komitecie honorowym Ministra Sportu i Turystyki, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
 2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa lub złożyć w kancelarii Ministerstwa Sportu i Turystyki lub przesłać w formie elektronicznej w postaci pliku PDF na adres: patronaty@msit.gov.pl.

Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.

W przypadku przyznania patronatu, zaleca się ekspozycję logo Ministerstwa Sportu i Turystyki na poniższych polach eksploatacji w proporcji 15% w stosunku do całości czasu lub powierzchni przeznaczanej na informacje o organizatorach lub  sponsorach danego przedsięwzięcia:

 1. Materiały poligraficzne - ekspozycja logo na wszystkich produkowanych materiałach poligraficznych (afisze, plakaty, ulotki, broszury, zaproszenia, bilety, foldery itp).
 2. Internet - ekspozycja logo na stronie wraz z aktywnym linkiem.
 3. Facebook i inne portale społecznościowe - zamieszczenie informacji o MSiT.
 4. W przypadku imprezy plenerowej: ustawienie balonu, bramy, roll up.
 5. Ekspozycja logo na ściankach konferencyjnych, roll up, standy itp.
 6. Ekspozycja bannerów z logo MSiT, naklejek na parkiecie/boisku/ emisja logo na bandach itp. (w przypadku imprezy w obiekcie sportowym).
 7. Informacja o MSiT przez spikera zawodów.
 8. Zamieszczenie logo MSiT w reklamach.
 9. Zamieszczenie nazwy MSiT w spotach radiowych (w przypadku ich emisji).
 10. Zamieszczenie logo i nazwy MSiT w spotach telewizyjnych (w przypadku ich emisji).
 11. Inne aktywności, uzależnione od rodzaju i charakteru imprezy.

 

wykaz patronatów i komitetów honorowych - stan na 18 maja 2018 r. Pobierz plik: pdf wykaz patronatów i komitetów honorowych - stan na 18 maja 2018 r.

Rozmiar : 0.61MB

Regulamin.pdf Pobierz plik: pdf Regulamin.pdf

Rozmiar : 0.09MB

Wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym MSiT Pobierz plik: doc Wniosek o patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym MSiT

Rozmiar : 0.05MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 22.05.2018 09:24
Osoba publikująca: Paulina Czubak
Zmodyfikowano: 22.05.2018 09:24
Osoba modyfikująca: Paulina Czubak