W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komitet Audytu

Celem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Ministra Sportu i Turystyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

Skład Komitetu Audytu

Komitet Audytu dla działów administracji kultura fizyczna i turystyka został powołany zarządzeniem nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 grudnia 2021 r.

W skład Komitetu wchodzą:

 1. Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki –Przewodniczący;
 2. Marek Redźko, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki – Zastępca Przewodniczącego, członek zależny;
 3. Dorota Rosińska, Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Sportu i Turystyki – członek zależny;
 4. Robert Bartold – członek niezależny;
 5. Marcin Dobruk – członek niezależny;
 6. Grzegorz Mroczek – członek niezależny;
 7. Tomasz Śpiewak – członek niezależny.

Zadania Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu, zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy w szczególności:

 • sygnalizowanie istotnych ryzyk;
 • sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;
 • wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;
 • przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;
 • przegląd sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;
 • monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;
 • wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego.

Podstawa prawna

 1. Zarządzenie nr 7 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (aktywny link)
 2. Zarządzenie Nr 13 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka (aktywny link)

Materiały

Archiwalne sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej kultura fizyczna w roku 2020
Komitet Audytu przy Ministrze Sportu - sprawozdanie 2020.xlsx 0.09MB
Archiwalne sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla działów kultura fizyczna/turystyka (od 18 grudnia 2019 r. - kultura fizyczna) w roku 2019
Sprawozdanie KA MSport za 2019 rok.xlsx 0.09MB
Sprawozdania z prac Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: kultura fizyczna i turystyka za 2021 r.
Komitet Audytu MSiT - sprawozdanie 2021.pdf 0.15MB
Komitet Audytu MSiT - sprawozdanie 2022 projekt na KA
Komitet Audytu MSiT - sprawozdanie 2022 projekt na KA.xlsx 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.02.2022 15:16 Magdalena Skrzeczyńska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bohdan Puszkar
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Komitet Audytu 7.0 09.03.2023 16:47 Mateusz Ulański
Komitet Audytu 6.0 09.03.2023 11:04 Mateusz Ulański
Komitet Audytu 5.0 09.03.2023 10:35 Mateusz Ulański
Komitet Audytu 4.0 04.03.2022 10:37 Magdalena Skrzeczyńska
Komitet Audytu 3.0 25.02.2022 12:20 Magdalena Skrzeczyńska
Komitet Audytu 2.0 24.02.2022 16:21 Magdalena Skrzeczyńska
Komitet Audytu 1.0 24.02.2022 15:16 Magdalena Skrzeczyńska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}