W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Koordynator do spraw dostępności

Koordynatorem do spraw dostępności  w Ministerstwie Sportu jest Pan Grzegorz Borkowski 

wyznaczony przez Ministra Sportu na podstawie art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.).

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności w Ministerstwie Sportu:

Grzegorz Borkowski 
Biuro Dyrektora Generalnego 
tel. (22) 24 43 118 
mail: dostepnosc@msport.gov.pl 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ministra Sportu;

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ministra Sportu, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy, tj. ,,Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności” - dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej;

  3. monitorowanie działalności Ministra Sportu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator do spraw dostępności posiada dostęp do wszelkich pomieszczeń, urządzeń, systemów i innych rozwiązań w Ministerstwie Sportu, w celu i w zakresie wykonywania zadań koordynatora do spraw dostępności określonych ustawą.