W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Akty prawne

Grafika z symbolem paragrafu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady dostępu do informacji publicznej jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176).

Z kolei aktem wykonawczym regulującym:

  • wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej,
  • zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na Stronie Głównej Biuletynu Informacji Publicznej,
  • wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej

jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 Nr 10, poz. 68).

{"register":{"columns":[]}}