W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czym jest BIP?

Trzy osoby wpatrujące się w ekran laptopa.

Podmioty publiczne lub podmioty realizujące zadania publiczne są zobligowane do prowadzenia biuletynów informacji publicznej (BIP), zwanych stronami podmiotowymi BIP.

Czym jest strona podmiotowa BIP? 

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka - np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna - publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. 

Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Kto jest zobowiązany do posiadania stron podmiotowych BIP? 

Do tworzenia podmiotowych stron BIP zobowiązane są w szczególności (a więc nie jest to lista zamknięta) następujące podmioty:

 • organy władzy publicznej,
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych,
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne,
 • podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne,
 • podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym,
 • podmioty reprezentujące osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Czym jest Strona Główna BIP (gov.pl/bip) ? 

Podmioty posiadające strony BIP swoich podmiotów (tj. strony podmiotowe BIP) powinny zajejestrować je na Stronie Głównej BIP (gov.pl/bip). Dowiedz się, jak to zrobić.

Podstawowym zadaniem Strony Głównej BIP (gov.pl/bip) jest prezentacja informacji na temat podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP.

Znajdziecie na niej m.in. takie informacje, jak

 • adres www stron BIP danego podmiotu,
 • dane teleadresowe (telefon, e-mail),
 • informacje o redaktorze strony podmiotowej BIP.

 

Materiały

Pobierz: "Instrukcja redaktora Strony Głównej BIP - gov.pl/bip"
INSTRUKCJA​_REDAKTOR​_BIP​_06.pdf 2.07MB
{"register":{"columns":[]}}