W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem kierownictwa MEN

14.10.2020

Dziś, 14 października br. z udziałem ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego oraz wiceminister Marzeny Machałek odbyły się ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas wydarzenia minister Dariusz Piontkowski wręczył odznaczenia państwowe, medale i nagrody, tytuły honorowe profesora kilkudziesięciu osobom z całej Polski.

Ogólnopolskie obchody Dnia Edukacji Narodowej w Warszawie

- Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny, w którym dziękujemy nauczycielom, ale także wszystkim pracownikom oświaty, osobom w jakikolwiek związanym z polskimi szkołami. Dziękujemy za to, że wkładają oni tak wiele trudu w wychowanie i nauczanie młodych Polaków, aby byli dobrymi obywatelami, aby byli też po prostu dobrymi ludźmi – powiedział minister edukacji. - Nauczyciel to taki rodzic, który pomaga wychować dzieci, by wyrośli na dobrych ludzi. Dlatego ten dzień jest szczególny, bo możemy podziękować nauczycielom za trud – dodał minister Dariusz Piontkowski.

Podczas swojego wystąpienia Minister Edukacji Narodowej odniósł się do sytuacji, którą mamy w tym roku, funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii.

- W tym roku Dzień Edukacji Narodowej odbywa się w trudnym okresie. Dlatego tym bardziej dziękuję wszystkim nauczycielom pracownikom szkół, że przyczynili się do tego, że mimo przeszkód szkoła pracuje normalnie. Dziękuję za dotychczasowy wysiłek i gratuluję wszystkim nagrodzonym oraz odznaczonym – podkreślił minister.

W uroczystości brali udział również przedstawiciele Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kuratorzy oświaty, kierownictwo Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiciele Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji państwowych i kulturalnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadawane są osobom za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną.

Krzyże Zasługi nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Medale za Długoletnią Służbę nadawane są za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwu.

Medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane są za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wysokość nagrody wynosi 7,5 tys. zł brutto.

Honorowy Tytuł Profesora Oświaty nadawany jest za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami. Każdy z profesorów oświaty otrzymuje jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Dzień Edukacji Narodowej

Tradycyjnie zwany jest Dniem Nauczyciela. Nazwa Dzień Edukacji Narodowej funkcjonuje od 1982 roku jako święto wszystkich pracowników oświaty. Wprowadzono je ustawą – Karta Nauczyciela z 1982 r.

Artykuł 74 ustawy – Karta Nauczyciela stanowi: „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.

Nazwa Dzień Edukacji Narodowej pochodzi od powołanej przez Sejm w 1773 roku z inicjatywy kró1a Stanisława Augusta Poniatowskiego, Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce i uczyniło nasz kraj prekursorskim w tej dziedzinie.

Działalność Komisji Edukacji Narodowej miała przełomowe znaczenie w historii polskiego szkolnictwa. Opracowano wówczas nowe programy nauczania, zorganizowano na nowo szkoły średnie, zreformowano szkoły wyższe. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych swoich obowiązków obywatelskich, wyposażonych w wiedzę użyteczną, opartą na ówczesnych zdobyczach nauki.

Obecnie 14 października jest dniem, w którym podczas uroczystości przypomina się najlepsze tradycje naszego narodu i państwa, nagradza zasłużonych nauczycieli w podziękowaniu za ich trud oraz poświęcenie.

Dzień Edukacji Narodowej jest wolny od zajęć lekcyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Uczniowie nie mają tego dnia lekcji, ale nie jest to dla nich dzień wolny od obecności w szkole. Szkoła w tym dniu jest zobowiązana prowadzić zajęcia opiekuńcze (w godzinach ustalonych w szkole) lub zajęcia innego rodzaju, na przykład związane z odbywającymi się z tej okazji uroczystościami szkolnymi. 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Wideo

Zdjęcia (4)