Wiadomości

Article List

Regionalny Kongres Zawodowy w Kielcach z udziałem wiceminister Marzeny Machałek
21.03.2019

Regionalny Kongres Zawodowy w Kielcach z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację
Warszawa
,
19.03.2019

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na edukację

Sukcesywnie zwiększamy nakłady na oświatę. W latach 2016-2019 subwencja oświatowa wzrosła o 5,5 mld złotych. Ze zdziwieniem przyjmujemy stwierdzenia, że samorządy „muszą dokładać do oświaty”. Otóż, samorządy również są odpowiedzialne za oświatę. W polskim systemie prawnym zadania oświatowe są wykonywane przez samorządy, ponieważ są to ich zadania własne, a środki niezbędne na ich realizację zagwarantowane są w łącznych dochodach jednostek samorządu, nie tylko w subwencji oświatowej.
List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców
Warszawa
,
15.03.2019

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

Podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację tegorocznych egzaminów. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom szkół dodatkowe możliwości organizacyjne. Wierzymy, że egzaminy przebiegną bez zakłóceń, w spokojnej i przyjaznej atmosferze – napisała Minister Edukacji Narodowej w liście wysłanym dziś do samorządowców z całego kraju.
Warszawa
,
14.03.2019

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

III Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach – wizyta wiceminister Marzeny Machałek w województwie lubuskim
13.03.2019

III Regionalny Kongres Zawodowy w Żarach – wizyta wiceminister Marzeny Machałek w województwie lubuskim

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone - projekt nowelizacji rozporządzenia ministra
Warszawa
,
12.03.2019

Zespoły egzaminacyjne mogą być poszerzone - projekt nowelizacji rozporządzenia ministra

Wprowadzenie możliwości powołania innych nauczycieli niż tych zatrudnionych w szkole w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przewidują projekty nowelizacji rozporządzeń MEN, które skierowane zostały 8 marca 2019 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mowa o zespołach przeprowadzających egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, które odbędą się w kwietniu i maju br.
NSZZ „Solidarność” wraz z innymi związkami zawodowymi to ważni partnerzy rozmów z MEN
Warszawa
,
12.03.2019

NSZZ „Solidarność” wraz z innymi związkami zawodowymi to ważni partnerzy rozmów z MEN

Od początku kadencji minister Anny Zalewskiej prowadzony jest dialog z oświatowymi związkami zawodowymi. Spełniliśmy większość postulatów m.in. Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Łącznie odbyło się prawie dwieście spotkań w różnej formule.
Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zapraszamy do udziału
Warszawa
,
11.03.2019 20:00

Dzień Nowych Technologii w Edukacji – zapraszamy do udziału

Edukacja z informatyką - konferencja FRSE z udziałem wiceministra edukacji
Warszawa
,
11.03.2019

Edukacja z informatyką - konferencja FRSE z udziałem wiceministra edukacji

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w poniedziałek uczestniczył w konferencji regionalnej programu Erasmus+ „Edukacja z informatyką”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Tematem przewodnim konferencji była prezentacja jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.
Marsz Żywych 2019 – ruszył nabór uczestników
Warszawa
,
08.03.2019

Marsz Żywych 2019 – ruszył nabór uczestników

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że tegoroczny „Marsz Żywych” odbędzie się 2 maja. Przewiduje się, że weźmie w nim udział ok. 10 tysięcy osób z ponad 40 krajów i regionów świata, w tym ponad tysiąc polskich uczniów. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca 2019 r.

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 27.10.2018 20:51
Osoba publikująca: administrator gov.pl
Zmodyfikowano: 27.10.2018 20:51
Osoba modyfikująca: administrator gov.pl