Patronaty

Korespondencję w sprawie patronatów lub udziału w komitetach honorowych prosimy przesyłać na adres:

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
patronaty@men.gov.pl

pdf regulamin-patronaty.pdf

0.47MB

docx wniosek-patronat.docx

0.03MB

pdf wniosek_patronat_honorowy_MEN.pdf

0.35MB

pdf zasady-stosowania-logotypu_patronaty.pdf

0.37MB

zip logo-minister-edukacji-2015-02.zip

0.46MB

xlsx wykaz patronatów ministra 2019

0.04MB

Metrics