W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Edukacja z informatyką - konferencja FRSE z udziałem wiceministra edukacji

11.03.2019

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w poniedziałek uczestniczył w konferencji regionalnej programu Erasmus+ „Edukacja z informatyką”, zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Tematem przewodnim konferencji była prezentacja jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu.

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć bierze teraz udział w konferencji regionalnej programu Erasmus

Wprowadzanie podstaw programowania od początku nauki w szkole, szkolenie nauczycieli, wykorzystanie nowych technologii na lekcjach z wszystkich przedmiotów - to zdaniem wiceministra edukacji Macieja Kopcia najważniejsze obecnie wyzwania, jeśli chodzi o nauczanie informatyki w szkołach.

Zgodnie z nową podstawą programową, od 1 września 2017 r. programowanie jest stałym elementem kształcenia od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zarówno ustawa Prawo oświatowe, jak i podstawa programowa przedmiotu informatyka przewidują działania szkół na rzecz kształtowania u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Programowanie jest rozumiane znacznie szerzej niż tylko samo napisanie programu w języku programowania, ale jako proces: od specyfikacji problemu, przez znalezienie oraz opracowanie rozwiązania, do jego zaprogramowania i przetestowania poprawności lub ewentualnej korekty przy użyciu odpowiednio dobranej aplikacji czy języka programowania.

Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia wskazał, że ważne jest, aby w kwestie dotyczące wykorzystania w edukacji technologii informacyjno-komunikacyjnych włączyć wszystkich nauczycieli, nie tylko nauczycieli informatyki.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół oraz wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbyła się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli, których zapraszamy do świata wirtualnej nauki. Dla wszystkich uczestników był dostępny punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, wśród których są informacje na temat działań podejmowanych przez MEN w zakresie zmian podstaw programowych oraz cyfryzacji szkół. 

Zdjęcia (2)