III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Minister Anna Zalewska 18 września br. powołała III kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Kadencja nowej Rady rozpocznie się 1 października br. i potrwa do 30 września 2019 r.

W skład Rady wchodzi 16 członków i ich zastępców (po jednym z każdego województwa):

 

Dolnośląskie                                                                                                                                

Członek: Małgorzata Kuśmierczyk

Zastępca członka: Wiktor Ziembowicz

Kujawsko-pomorskie

Członek: Jakub Kamiński

Zastępca członka: Dobromir Cezary Szymański

Lubelskie

Członek:  Michał Bogusław

Zastępca członka: Alicja Widz

Lubuskie

Członek: Mikołaj Konopko

Zastępca członka: Michał Reszel

Łódzkie

Członek: Bartłomiej Rosiak

Zastępca członka: Marika Sońta

Małopolskie

Członek: Aleksandra Siwek

Zastępca członka: Katarzyna Łuszczewska

Mazowieckie

Członek: Łukasz Musiatowicz

Zastępca członka: Sebastian Gańko

Opolskie

Członek: Konrad Wandrasz

Zastępca członka: Barbara Łabędzka

Podkarpackie

Członek: Aneta Sijka

Zastępca członka: Iga Karasińska

Podlaskie

Członek: Piotr Wasilewski

Zastępca członka: Mateusz Zdrodowski

Pomorskie

Członek: Jakub Krajnik

Zastępca członka: Martyna Czajka

Śląskie

Członek: Jan Franek

Zastępca członka: Marcelina Kozubek

Świętokrzyskie

Członek: Edgar Kobos

Zastępca członka: Paweł Żelazny

Warmińsko-mazurskie

Członek: Jakub Damulewicz

Zastępca członka: Mateusz Rytlewski

Wielkopolskie

Członek: Sandra Wawrzyniak

Zastępca członka: Agata Kędzior

Zachodniopomorskie

Członek: Robert Skórzyński

Zastępca członka: Michał Barszczak

 

Posiedzenia Rady są zwoływane przez Ministra Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

Rada przyjmuje stanowiska i opinie w drodze konsensusu na posiedzeniach i w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk.

Nowym członkom Rady życzymy powodzenia i owocnej pracy!

III kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 30.10.2018 16:45
Osoba publikująca: Piotr Potrebka
Zmodyfikowano: 30.10.2018 16:45
Osoba modyfikująca: Piotr Potrebka