Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego:
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.) - skan, wersja pdf
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna, klasy I-III szkoły podstawowej:
Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 977 z późn. zm.)

pdf skan

2.55MB

pdf wersja pdf

0.22MB

pdf Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

0.67MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 31.10.2018 12:05
Osoba publikująca: Ewelina Stanios-Korycka
Zmodyfikowano: 31.10.2018 12:05
Osoba modyfikująca: Ewelina Stanios-Korycka