Podział części oświatowej subwencji ogólnej w 2019 roku

widok z okna na dzieciniec wewnętrzny Ministerstwa Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Jedną z głównych zmian uwzględnionych w kwocie subwencji na 2019 r. będzie podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.

W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest prognozowane większe zapotrzebowanie na rynku pracy.

Na 2019 r. przy podziale subwencji wyodrębniono środki na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wprowadzono 2 wagi zróżnicowane ze względu na typ szkół, odpowiednio 0,025 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i  0,012 dla uczniów szkół  ponadpodstawowych.

Ponadto w algorytmie na 2019 r. m.in. uwzględniono:

  • zwiększenie subwencji naliczanej dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzących/ dotujących szkoły ponadpodstawowe w związku z rekrutacją od 1 września 2019 r. do tych szkół dwóch roczników dzieci,
  • urealnienie finansowania kształcenia zawodowego ze względu na koszt kształcenia w poszczególnych zawodach,
  • zwiększenie finansowania dla uczniów kształcących się w zawodach kierowca mechanik lub technik transportu drogowego w związku z wprowadzeniem badania psychologicznego dla kandydatów do kształcenia w tych zawodach,
  • dostosowanie sposobu naliczania subwencji na uczniów mniejszości do kolejnego etapu wdrażania reformy edukacji.

Podpisane 18 grudnia 2018 r. rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.

xml Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

0.29MB

pdf Załącznik do rozporządzenia subwencja 2019

0.31MB

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 11:52
Osoba publikująca: Hanna Lipińska
Zmodyfikowano: 19.12.2018 11:52
Osoba modyfikująca: Hanna Lipińska