Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej

Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej


Dziś, 6 czerwca 2019 r. odbyło się II posiedzenie Wspólnej Komisji Konsultacyjnej do spraw Edukacji Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Białorusi i Białoruskiej Mniejszości Narodowej w RP. Na zaproszenie strony polskiej do Warszawy przybyła delegacja Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi pod przewodnictwem zastępcy ministra Raisy Sidorenko. Posiedzenie Komisji poprowadził Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć. 

Na posiedzeniu Komisji omówiono stan nauczania języka ojczystego i w języku ojczystym mniejszości narodowej odpowiednio, polskiej na Białorusi oraz białoruskiej w Polsce. Strona polska zadeklarowała kontynuowanie wspomagania nauczania języka polskiego na Białorusi. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie, w szczególności, nadal kierować nauczycieli do pracy dydaktycznej na Białorusi, wyposażać szkoły z nauczaniem języka polskiego w podręczniki i pomoce dydaktyczne, organizować doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wypoczynek letni dla uczniów z polskiej mniejszości narodowej, a także wspierać współpracę szkół w Polsce ze szkołami i ośrodkami nauczania języka polskiego na Białorusi.

Strona białoruska zapoznała się z polskimi regulacjami prawnymi oraz aktualnym stanem oświaty białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.  

W drugim dniu pobytu w Polsce planowana jest wizyta białoruskiej delegacji w szkołach na Podlasiu, do których uczęszczają uczniowie należący do białoruskiej mniejszości narodowej. 

Wspólna Komisja została utworzona na mocy Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie edukacji, podpisanego 20 lipca 2016 r.

Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej
Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej
Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej
Posiedzenie polsko-białoruskiej komisji do spraw oświaty mniejszości narodowej
Zobacz więcej

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 06.06.2019 22:00
Osoba publikująca: Michał Czartoszewski
Zmodyfikowano: 06.06.2019 22:02
Osoba modyfikująca: Michał Czartoszewski