W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

System Informacji Oświatowej

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej

 

Przypominamy o zasadach udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej. Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

1. Centrum Informatycznego Edukacji

2. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej)

3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

 

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie

Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.

 

Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy o systemie informacji oświatowej minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wysokość opłat za udostępnianie raportów.

Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Stopień skomplikowania raportu zależny jest od:

1. Liczby tabel w bazie danych SIO wykorzystanych do stworzenia raportu:

 • do dwóch tabel – najniższy stopień skomplikowania – 200 zł;
 • od trzech do czterech tabel – średni stopień skomplikowania – 300 zł;
 • powyżej czterech tabel – najwyższy stopień skomplikowania – 400 zł.

2. Liczby lat szkolnych:

 • 50 zł za każdy rok szkolny

3. Liczby założeń (warunków/parametrów/) do stworzenia raportu:

 • do dwóch – 100 zł;
 • od trzech do czterech – 150 zł;
 • powyżej czterech – 50 zł za każdy dodatkowy.

Wysokość opłaty za raport stanowi suma stawek wskazanych w punktach 1-3.

Opłaty z tytułu udostępniania indywidualnych raportów, stanowiące, zgodnie z art. 66 ust. 6 ustawy o systemie informacji oświatowej, dochód budżetu państwa należy wnosić na rachunek Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie
nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

Dokonując opłat za sporządzenie i udostępnienie raportu z bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO) w tytule przelewu należy wpisać:

„Opłata za raport z SIO, …………………………… , ………………………….…”

                                             (numer sprawy)       (nazwa podmiotu)

 

Procedura zamówienia raportu:

Zamówienie może wpłynąć do Ministerstwa między innymi:

 • pocztą elektroniczna na adres sekretariat.DWST@men.gov.pl
 • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres /gn9u55ai9v/SkrytkaESP
 • listownie na adres:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym
  al. J. Ch. Szucha 25
  00-918 Warszawa

Wpływające zamówienie jest przekazywane do zespołu eksperckiego w celu określenia dostępności danych, pracochłonności i stopnia skomplikowania raportu oraz możliwego terminu realizacji. Warunki realizacji zamówienia są przekazywane zamawiającemu do akceptacji. W przypadku zaakceptowania przez zamawiającego warunków i wpłacie należności na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej, zamówienie zostaje przekazane do realizacji

Materiały

Zasady udostępniania danych z bazy danych Systemu Informacji Oświatowej
Zasady​_udostępniania​_danych​_z​_bazy​_danych​_Systemu​_Informacji​_Oświatowej​_SIO.docx 0.01MB