W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

KLAUZULA INFORMACYJNA - w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

KLAUZULA INFORMACYJNA 

w związku z realizacją wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@gugik.gov.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie materiałów i usług centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z art. 40-40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności art. 5a ust 3 ww. ustawy.

8. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do pańskich danych osobowych (w tym prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, ograniczone na podstawie art. 5a ust. 1 ww. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) oraz ich sprostowania, usunięcia po ww. okresie ich przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, z uwzględnieniem przepisów zawartych w art. 5b ww. ustawy.

9. Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie wynika z przepisów ww. ustawy i rozporządzenia. Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest brak możliwości pozyskania materiałów i usług z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

{"register":{"columns":[]}}