W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Ogłoszenie o naborze koncepcji projektowych w ramach naboru na "Budowę instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu"

12.10.2020

Minister Klimatu i Środowiska, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” zaprasza do składania koncepcji projektowych dotyczących „Budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Cel naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Realizacja projektów przyczyni się do jak największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.

Warunkiem realizacji projektu będzie:

  • wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem;
  • nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:

  • zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
  • zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
  • budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
  • budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

Do kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji projektu można zaliczyć koszty obejmujące niezbędne wydatki do uruchomienia produkcji pelletu wraz z niezbędną infrastrukturą z wyłączeniem budowy lub modernizacji źródeł energii zasilających pelleciarkę.

Rekomenduje się, aby zakres projektu uwzględniał działania edukacyjno-szkoleniowe na temat związany z ochroną powietrza i klimatu, w szczególności z zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych źródeł ciepła, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.

Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować także zakup i montaż latarni do oświetlenia miejsca składowania i produkcji pelletu zasilanych energią odnawialną.

W ramach naboru dofinansowanie mogą uzyskać projekty składane w jednym z dwóch wariantów. Wybór wariantu zależy od wnioskodawcy i będzie odbywał się na etapie składania koncepcji projektowej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (...).

Pełna treść ogłoszenia o naborze znajduje się w materiałach zamieszczonych poniżej.

Logo

Materiały

Ogłoszenie​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
Ogłoszenie​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.41MB
1​_Regulamin​_Konkursu​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
1​_Regulamin​_Konkursu​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.39MB
2​_Warunki​_formalne​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
2​_Warunki​_formalne​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.38MB
3​_Warunki​_formalne​_II​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
3​_Warunki​_formalne​_II​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.37MB
4​_Kryteria​_merytoryczne​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
4​_Kryteria​_merytoryczne​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.21MB
5​_Kryteria​_merytoryczne​_II​_i​_III​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
5​_Kryteria​_merytoryczne​_II​_i​_III​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.44MB
6​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
6​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_I​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.16MB
7​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_II​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
7​_Karta​_oceny​_warunków​_formalnych​_II​_stopnia​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.15MB
8​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
8​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_I​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.15MB
9​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
9​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_II​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.14MB
10​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
10​_Karta​_oceny​_merytorycznej​_III​_stopnia​_Budowa​_inslatacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.31MB
11​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw
11​_Podręcznik​_dotyczący​_partnerstw.pdf 0.26MB
12​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich​_wytyczne
12​_Metodyka​_kalkulacji​_kosztów​_pośrednich​_wytyczne.pdf 0.26MB
13​_Podręcznik​_Wnioskodawcy​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
13​_Podręcznik​_Wnioskodawcy​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.74MB
14​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_Wariant​_1​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
14​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_Wariant​_1​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.74MB
15​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_Wariant​_2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
15​_Zakres​_studium​_wykonalnosci​_Wariant​_2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.pdf 0.74MB
16​_Zalacznik​_ekolo-techniczny​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
16​_Zalacznik​_ekolo-techniczny​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.doc 0.12MB
17​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy
17​_Metodyka​_wyliczania​_redukcji​_CO2​_Budowa​_instalacji​_do​_produkcji​_paliwa​_z​_biomasy.xlsx 0.13MB
18​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu
18​_Wzór​_umowy​_o​_dofinansowanie​_-​_Program​_Środowisko,​_Energia​_i​_Zmiany​_klimatu.pdf 0.36MB
19​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020
19​_Wzór​_listu​_intencyjnego​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.docx 0.02MB
20​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020
20​_Wzór​_umowy​_o​_Partnerstwie​_(w​_języku​_angielskim)​_-​_aktualizacja​_ver​_23062020.doc 0.09MB