W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska PSP w Łodzi  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/kmpsp-lodz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-29.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł,

  2. zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  3. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 2. niektóre multimedia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są to to materiały udostępnione bezpośrednio z różnych serwisów (m.in. YouTube). Napisy do materiałów multimedialnych będą stopniowo dodawane.

 3. załączniki w postaci skanów dokumentów w formacie .pdf mogą nie być dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 19.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 29.03.2024 r.

 

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Aby skutecznie komunikować się z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 1. złożyć wniosek/wysłać pismo na adres: Komenda Miejska PSP w Łodzi, 91-446 Łódź ul. Zgierska 47,
 2. załatwić sprawę przy pomocy opiekuna,
 3. wysłać e-mail na adres: lodz@lodzkie.straz.gov.pl,
 4. wysłać pismo faksem na nr 42 61 63 063,
 5. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby drugiej na numer telefonu: 42 61 63 000.

Wybierając formę komunikacji wymienioną w punkcie 1-4 należy podać następujące informacje:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej,
 • adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym,
 • sposób komunikowania się z osobą uprawnioną – wskazanie adresu e-mail, numeru telefonu, numeru faksu,
 • przedmiot rozmowy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
 • obecność osoby przybranej / potrzeba zapewnienia usługi tłumacza PJM.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi udostępnia usługę tłumacza PJM, SJM, SKOGN. W organach administracji publicznej usługa jest bezpłatna.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • Adres: 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47
 • E-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl
 • Telefon: (+48) 42 61 63 000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek stanowiący siedzibę Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zlokalizowany przy ulicy Zgierskiej 47 w Łodzi. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Flisackiej. W związku z tym, że budynek znajduje się na terenie z ograniczonym dostępem dla osób postronnych, każdą wizytę należy umówić telefonicznie lub mailowo. Każda wizyta odbywa się w asyście pracownika lub pracowników. Do budynku można wejść psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy budynku znajduje się parking, na którym można zaparkować samochód na czas wizyty w Komendzie Miejskiej PSP w Łodzi. Na parkingu wyznaczono stanowisko postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody jednobiegowe. Schody nie posiadają poręczy ani platformy dla osób niepełnosprawnych.

Za przedsionkiem po prawej stronie, na parterze budynku znajduje się kancelaria.

Brak toalet dostępnych dla osób z niepełnosprawnością.

Materiały

Plan działania na rzecz dostępności 2022-2024
Plan​_działania​_na​_rzecz​_dostepności​_2022-2024.pdf 0.12MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Komenda Miejska PSP w Łodzi (OCR)
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego​_Komenda​_Miejska​_PSP​_w​_Łodzi​_(OCR).pdf 0.11MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 12:30 Łukasz Górczyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Komendant Miejski PSP w Łodzi
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 20.0 04.04.2024 12:56 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 19.0 05.05.2023 14:37 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 18.0 05.04.2023 10:23 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 17.0 01.04.2023 09:28 Rafał Kowalski
Deklaracja dostępności 16.0 01.04.2023 09:27 Rafał Kowalski
Deklaracja dostępności 15.0 01.04.2023 09:21 Rafał Kowalski
Deklaracja dostępności 14.0 02.03.2023 08:40 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 13.0 10.01.2022 15:21 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 12.0 10.01.2022 14:28 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 11.0 17.11.2021 00:03 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 10.0 05.08.2021 10:59 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 9.0 04.05.2021 13:04 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 8.0 30.03.2021 14:03 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 7.0 30.03.2021 13:34 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 6.0 30.03.2021 13:20 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 5.0 29.03.2021 15:22 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 4.0 11.02.2021 14:51 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 3.0 22.01.2021 11:04 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 2.0 07.12.2020 13:56 Łukasz Górczyński
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 12:30 Łukasz Górczyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}