W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z ant. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, tel. 426163000, fax. 426163063, e-mail: lodz@lodzkie.straz.gov.pl
  2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, tel.426163056, e-mail: iod-lodz@lodzkie.straz.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) – żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria.qiodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Klauzula informacyjna dot. monitoringu wizyjnego w obiektach i pojazdach
Klauzula​_informacyjna​_dot​_monitoringu​_wizyjnego​_w​_obiektach​_i​_pojazdach.pdf 0.67MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
Informacja​_o​_przetwarzaniu​_danych​_osobowych​_w​_związku​_z​_prowadzeniem​_działań​_ratowniczych​_przez​_jednostki​_ochrony​_przeciwpożarowej.pdf 0.11MB
klauzula informacyjna dot. czynności kontrolno rozpoznawczych
klauzula​_informacyjna​_dot​_czynności​_kontolno​_rozpoznawczych.pdf 0.38MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów​_Systemu​_Wspomagania​_Decyzji​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.40MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
Odpowiedzialność​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_ochrony​_przeciwpożarowej​_mających​_dostęp​_do​_SWD​_PSP.pdf 0.25MB
klauzula informacyjna (dot. petentów, korespondencji)
klauzula​_informacyjna​_(dot​_petentów,​_korespondencji).pdf 0.20MB
klauzula informacyjna w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
klauzula​_informacyjna​_w​_związku​_z​_prowadzonym​_postępowaniem​_administracyjnym.pdf 0.20MB
klauzula informacyjna w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
klauzula​_informacyjna​_w​_ramach​_postępowania​_o​_udzielenie​_zamówienia​_publicznego.pdf 0.58MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 14:06 Łukasz Górczyński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Łukasz Górczyński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 12.0 05.02.2024 12:14 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 11.0 05.02.2024 10:47 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 10.0 05.02.2024 07:51 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 9.0 22.05.2023 12:20 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 8.0 22.05.2023 12:02 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 7.0 22.05.2023 09:06 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 6.0 02.03.2023 08:41 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 5.0 28.06.2021 11:50 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 4.0 25.05.2021 09:49 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 3.0 25.05.2021 09:43 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 2.0 26.11.2020 15:00 Łukasz Górczyński
Klauzula informacyjna 1.0 26.11.2020 14:06 Łukasz Górczyński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}