W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku..

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre załączniki nie są przystosowane do programów czytających;
 • pochodzą z różnych źródeł;
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Smolczewski
 • E-mail: a.smolczewski@strazpozarnaplock.pl
 • Telefon: 243667833

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski PSP w Płocku
 • Adres: Komendant Miejski
  ul. Wyszogrodzka 1a
  09-402 Płock
 • E-mail: sekretariat@strazpozarnaplock.pl
 • Telefon: 243667813

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu i osób starszych:

 • Wejście główne do budynku Komendy Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowane jest od strony ul. Wyszogrodzkiej.
 • Na korytarzu przy wejściu do budynku zlokalizowany jest odpowiednio oznakowany przycisk za pomocą, którego przyzywany jest funkcjonariusz obsługujący sekretariat.
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu wewnętrznym w pobliżu chodnika prowadzącego bezpośrednio do wejścia głównego, (wjazd przez bramę od strony ul. Wyszogrodzkiej 1a).
 • Komenda Miejska PSP w Płocku przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

 

Informacja dla osób niewidzących lub słabowidzących:

Aby skutecznie załatwić sprawę w naszym urzędem osoby niewidzące lub słabowidzące mogą złożyć dokumenty, za pośrednictwem osób trzecich, w kancelarii Komendy Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a, przesłać dokumenty na adres e-mail sekretariat@strazpozarnaplock.pl lub elektronicznie za pomocą platformy ePUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 • Osoby niewidzące lub słabowidzące mogą umówić się na wizytę telefonicznie pod numerem tel. (24) 366 78 13 lub osobiście w kancelarii Komendy Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a.
 • Komenda Miejska PSP w Płocku przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.11MB
Tekst łatwy do odczytania KM PSP Płock
Tekst​_łatwy​_do​_odczytania​_KM​_PSP​_Płock.docx 0.02MB
Tekst odczytywalny maszynowo
Tekst​_odczytywalny​_maszynowo.docx 0.02MB
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 2024
PLAN​_DZIAŁANIA​_NA​_RZECZ​_POPRAWY​_ZAPEWNIENIA​_DOSTĘPNOŚCI​_2024.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2021 13:48 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Włochowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 20.02.2024 09:42 mł. kpt. Paweł Włochowski
Deklaracja dostępności 5.0 19.02.2024 11:23 mł. kpt. Paweł Włochowski
Deklaracja dostępności 4.0 06.04.2023 09:46 mł. kpt. Paweł Włochowski
Deklaracja dostępności 3.0 31.03.2022 12:45 mł. kpt. Paweł Włochowski
Deklaracja dostępności 2.0 15.10.2021 14:45 Karol Kierzkowski
Deklaracja dostępności 1.0 06.05.2021 13:48 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}