W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Komendant Miejski PSP w Płocku zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych wyznaczony został Pan Mariusz Mucha.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:   ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2021 13:43 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Włochowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Inspektor Ochrony Danych 1.0 06.05.2021 13:43 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacje związane ze współadministrowaniem

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą, zarówno wynikającyce z obowiązków informacyjnych Administratora jak i z współadministrowania wskazanymi poniżej procesami przetwarzania. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Materiały

Przetwarzanie danych osobowych w Systemie Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
klauzula-informacyjna.pdf 0.21MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
zakres-odpowiedzialności-oraz-podział-zadań-współadministratorów-Systemu-Wspomagania-Decyzji-Państwowej-Straży-Pożarnej.pdf 0.16MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
zakresu-odpowiedzialności-i-zadań-innych-niż-PSP-jednostek-ochrony-przeciwpożarowej-mających-dostęp-do-SWD-PSP.pdf 0.13MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2021 13:47 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Włochowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje związane ze współadministrowaniem 2.0 24.06.2021 10:19 mł. kpt. Paweł Włochowski
Informacje związane ze współadministrowaniem 1.0 06.05.2021 13:47 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Informacje z zakresu ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą. Informacje sporządzone zostały na podstawie wskazań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Materiały

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Komendanta Miejskiego PSP w Płocku
1​_Ogólna-informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.pdf 0.11MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego w obiektach i samochodach służbowych Komendy Miejskiej PSP w Płocku
2​_monitoring-wizyjny.pdf 0.15MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy/służby w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku
3​_kandydaci-do-pracy-służby-w-KM-PSP-w-Płocku.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
4a​_osób-składających-do-organu-PSP-informacje-o-możliwości-występowania-nieprawidłowości-z-zakresu-ochrony-przeciwpożarowej.pdf 0.17MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
4b​_upoważnienia-do-przeprowadzenia-czynność-kontrolno-rozpoznawczych-odbiorowych.pdf 0.17MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
4c​_czynności-kontrolno-rozpoznawcze-prowadzone-na-podstawie-art-23-ustawy-z-dnia-24-sierpnia-1991-r-o-Państwowej-Straży-Pożarnej.pdf 0.19MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca osób, składających wnioski o udostępnienie informacji w trybie art. 267a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
4d​_udostępnianie-informacji-ZDR-ZZR.pdf 0.16MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca prowadzących zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z Działem II ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.)
4e​_ZDR-ZZR.pdf 0.19MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających skargi lub wnioski do Komendanta Miejskiego PSP w Płocku
5​_skargi-i-wnioski.pdf 0.18MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w zawodach i uczestników konkursów i turniejów organizowanych przez Komendę Miejską PSP w Płocku
6​_zawody-turnieje-konkursy-KM-PSP-w-Płocku.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób zatrudnionych/pełniących służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Płocku
7​_funkcjonariusze-pracownicy-KM-PSP-w-Płocku.pdf 0.14MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i świadczących usługi, realizujących zamówienia lub w inny sposób współpracujących z Komendą Miejską PSP w Płocku na podstawie umów cywilno-prawnych
8​_umowy-cywilno-prawne.pdf 0.18MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem szkoleń
9​_szkolenia-w-KM-PSP-w-Płocku.pdf 0.11MB
Infor macja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
10​_ZFŚS-KM-PSP-w-Płocku.pdf 0.14MB
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku milczącego załatwienia sprawy
11​_klauzula​_milczące​_załatwienie​_sprawy.pdf 0.11MB
Informacja z zakresu ochrony danych osobowych dla członków (strażaków) Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)
12​_Informacja​_z​_zakresu​_ochrony​_danych​_osobowych​_dla​_członków​_osp.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.05.2021 13:44 mł. kpt. Paweł Włochowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Włochowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 4.0 15.12.2022 11:23 mł. kpt. Paweł Włochowski
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 3.0 27.05.2021 09:27 mł. kpt. Paweł Włochowski
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 2.0 12.05.2021 11:52 mł. kpt. Paweł Włochowski
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych 1.0 06.05.2021 13:44 mł. kpt. Paweł Włochowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}