W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyłączenie obiektu do monitoringu pożarowego

W artykule zawarte są wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Płocku oraz wzory procedur współpracy z Komendantem Miejskim PSP w Płocku oraz właścicielami, zarządcami lub użytkownikami monitorowanych obiektów.

Materiały

Zarządzenie nr 8/2013 KM PSP w Płocku w sprawie monitoringu z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmiany wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
Zarządzenie-Nr-8-Komendanta-Miejskiego-PSP.doc 0.12MB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia KM PSP w Płocku w sprawie monitoringu z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej PSP w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a
Zał-nr-1-do-zarzadz-KM-PSP-w-spr-monitor-022013-r.doc 0.17MB
Procedura nr 1 - Procedura obsługi alarmów pożarowych
Procedura-współpracy-z-KM-PSP-w-Płocku-nr-1-obsługa-alarmów-pożarowych.doc 0.04MB
Procedura nr 2 - PROCEDURA CZASOWEGO ODWOŁANIA TRANSMISJI ALARMU POŻAROWEGO l PONOWNEGO WŁĄCZENIA WW. TRANSMISJI, W TYM WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WW. CZYNNOŚCI.
Procedura-współpracy-z-KM-PSP-w-Płocku-nr-2-czasowe-odwołanie-TAP-i-ponownego-włączenia-TAP.doc 0.04MB
Procedura nr 3 - Procedura postępowania w przypadku awarii stacji odbiorczej alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych
Procedura-współpracy-z-KM-PSP-w-Płocku-nr-3-postepowanie-w-przypadku-awarii-stacji-odbiorczej.doc 0.04MB
Procedura nr 4 - Procedura przyłączenia obiektu do centrum odbiorczego alarmów pożarowych
Procedura-współpracy-z-KM-PSP-w-Płocku-nr-4-przyłączenie-nowego-obiektu-do-COAP.doc 0.05MB
Załącznik nr 1 – Zgłoszenie czasowego odwołania transmisji alarmu pożarowego
zał-1-do-procedury-nr-2-czasowe-odwołanie-transmisji.doc 0.04MB
Załącznik nr 2 – Zgłoszenie ponownego włączenia transmisji alarmu pożarowego
zał-2-do-procedury-nr-2-ponowne-włączenie-obiektu.doc 0.04MB
Załącznik nr 3 – Wniosek o przyłączenie obiektu do systemu transmisji sygnałów alarmów pożarowych tj. podłączenia systemu sygnalizacji pożarowej do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)
zał-3-Wniosek-o-przyłaczenie-ob-procedury.doc 0.02MB
Załącznik nr 4 – Karta ewidencyjna obiektu
zał-4-Karta-ewid-obiektu-procedura.doc 0.06MB
Załącznik nr 5 – Karta Centrum Monitorowania Operatora Systemu (CMOS) i Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych (COSU)
zał-nr-5-Karta-COSU-stacji-monitorowania.doc 0.04MB
Protokół z testu sprawności systemu transmisji alarmów pożarowych
Protokół-z-testów-monitoringu-płock.doc 0.04MB
Wniosek o określenie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących uruchomienia stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP)
Wniosek-operatora-o-realizację-moitoringu.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}