W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu zgodnie z Decyzją Nr 453/11 z dnia 8.11.2011 r. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu – w każdy wtorek, w godzinach od 13.30 do 16.00.

W pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 7.30 do 15.30, interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Sekcja Organizacyjno-Kadrowa, która sporządza protokół ustnego zgłoszenia skargi lub wniosku.

Po godzinach pracy w systemie codziennym, przyjęć skarg i wniosków od interesantów dokonuje Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu.

Korespondencja wpływająca do Komendy Miejskiej rejestrowana jest przez Sekretariat KM w dzienniku korespondencyjnym, a po zadekretowaniu przez Komendanta przekazywana jest do załatwienia przez poszczególne komórki organizacyjne.

Sprawy przydzielane są do załatwienia przez Wydziały bądź stanowiska pracy zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie organizacyjnym Komendy Miejskiej.

Jeżeli korespondencja dotyczy spraw wchodzących w zakres działania różnych Wydziałów lub stanowisk pracy przekazywana jest tym Wydziałom lub stanowiskom po umieszczeniu stosownej dyspozycji, co do sposobu realizacji. Za ostateczne załatwienie sprawy odpowiedzialny jest Wydział lub stanowisko pracy, do którego należy załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

Pisma przeznaczone do wysłania po zaparafowaniu przez kierownika komórki organizacyjnej podpisuje Komendant Miejski, a w razie jego nieobecności upoważniona osoba.

Wysyłanie korespondencji następuje po odnotowaniu w dzienniku korespondencyjnym oraz umieszczeniu na kopii pisma stosownej adnotacji.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.11.2020 14:49 Paweł Korczak
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kwatermistrzowsko-Techniczny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 26.11.2020 14:49 Paweł Korczak

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP