W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego

26.11.2020

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu funkcjonuje Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4”, która realizuje działania ratownictwa wodnego w zakresie specjalistycznym. W skład grupy wchodzą również płetwonurkowie z Komend Miejskich PSP w Rzeszowie i Przemyślu.

Działania ratownicze i poszukiwacze w ramach grupy prowadzi 12 funkcjonariuszy KM PSP w Tarnobrzegu, którzy posiadają następujące szkolenia specjalistyczne w zakresie prowadzenia prac podwodnych:

 • 4 nurków MSWiA kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa,
 • 3 nurków MSWiA,
 • 5 młodszych nurków MSWiA.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4” realizuje zadania z zakresu ratownictwa wodnego na terenie całego województwa podkarpackiego. Do działań, które prowadzone są  w systemie całodobowym płetwonurkowie z KM PSP w Tarnobrzegu zostali wyposażeni w sprzęt specjalistyczny, w tym m.in.: 

 • samochód specjalistyczny SLRW Mercedes,
 • echosonda z sonarem bocznym,
 • suche skafandry nurkowe,
 • zestawy nurkowe dwubutlowe (twinset),
 • suche skafandry do pracy w wodzie skażonej,
 • zestawy indywidualnego wyposażenia nurka,
 • zestaw łączności podwodnej przewodowej
 • zestaw balonów wypornościowych,
 • zestaw do ratownictwa lodowego,
 • zestaw do ratownictwa z wykorzystanie technik linowych.

Do zadań realizowanych przez SGRWN "Rzeszów 4" należy:

 1. rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia, w szczególności jeśli rozwój zdarzenia nastąpił przed przybyciem specjalistycznej grupy ratowniczej,
 2. oznakowanie miejsca prowadzenia działań ratowniczych, w tym wyznaczenie strefy zagrożenia lub wstrzymanie ruchu w komunikacji wodnej,
 3. stosowanie bezprzyrządowych i przyrządowych technik poszukiwawczych,
 4. wykonywanie przejść i dojść do poszkodowanych i tonących wraz z usuwaniem przeszkód,
 5. ewakuacja poszkodowanych, zwierząt, spod lodu, z toni wodnej, z dna, z łodzi, statków, promów jeżeli zawiodły inne sposoby wydobycia ( w przypadku zwierząt jeżeli istnieje zagrożenie epidemiologiczne),
 6. uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych w czasie prowadzenia działań ratowniczych,
 7. uszczelnianie instalacji, urządzeń i obiektów hydrotechnicznych w celu ograniczenia skutków nagłych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska i mienia,
 8. prognozowanie rozwoju zagrożenia dla życia i zdrowia oraz środowiska wodnego,
 9. działania humanitarne - poszukiwanie i wydobywanie spod wody osób zaginionych (wyłącznie na zlecenie Policji),
 10. wydobywanie zatopionych obiektów (np. małe statki, łodzie motorowe i żaglowe, skutery, beczki, kanistry, itp.) tylko leżących na szlakach żeglownych i (lub) stanowiących potencjalne zagrożenie ekologiczne,
 11. wykonanie czynności mających wpływ na szybkość:
 • dotarcia do poszkodowanych lub zagrożonych (w tym tonących) ludzi wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ewakuacji z akwenu,
 • ewakuacji poza akwen lub utrzymaniu na powierzchni akwenu zagrożonego środka transportu lub obiektu,
 • przygotowania dróg ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz ratowników,
 • zwiększenie lub ograniczenie strefy zagrożenia oraz załączenia (wyłączenia) instalacji lub urządzeń mających wpływ na ostrzeganie poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz na bezpieczeństwo ratowników.
{"register":{"columns":[]}}