W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/web/kmpsp-walbrzych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - część zdjęć nie posiada opisów. Opisy będą stopniowo dodawane do zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Bryk.
 • E-mail: sekretariat@straz.walbrzych.pl
 • Telefon: 748877210

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Miejski PSP w Wałbrzychu
 • Adres: ul. Ogrodowa 20, 58-306 Wałbrzych
 • E-mail: sekretariat@straz.walbrzych.pl
 • Telefon: 748877200

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się przy ul. Ogrodowej 20 ,  Na teren komendy trzeba wjechać przez bramę wjazdową zamykaną szlabanem dla pojazdów i osób pieszych. Przed wejściem na teren komendy należy to zgłosić poprzez domofon zainstalowany przy szlabanie.

Za szlabanem po lewej stronie znajduje się parking, z którego prowadzi chodnik do głównego wejścia Komendy. Budynek jest dwupiętrowy. Przed wejściem są schody, które prowadzą do drzwi jednoskrzydłowych zamykanych elektrozamkiem z kontrolą dostępu. Dla osób niepełnosprawnych wydzielone jest oznaczone miejsce parkingowe przed budynkiem. Z tego miejsca po pokonaniu kilkucentrymetrowego krawężnika należy udać się na Stanowisko Kierowania, z którego funkcjonariusz powiadomi osobę z odpowiedniegu wydziału w komendzie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.12.2020 00:08 Dariusz Bryk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. ogn. Dariusz Bryk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 24.12.2020 00:08 Dariusz Bryk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP