W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.gov.pl/web/kppsp-bialobrzegi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy bez napisów
 • Z zewnętrznych źródeł

Wyłączenia

 • Opublikowane przed wejściem w życie ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności – st. kpt. Damian Jagiełło, e-mail: djagiello@bialobrzegistraz.pl  lub tel. 48 613 22 81

 • E-mail: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 48 48 613 22 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 4
  26-800 Białobrzegi
 • E-mail: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: +48 48 613 22 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach, ul. Mikołaja Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi,
 • wysłać e-mail na adres: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl , (Sposób ten nie zapewnia uzyskania potwierdzenia odbioru generowanego przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej.)
 • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/ ,
 • zadzwonić przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (48) 613 22 81,
 • spotkać się osobiście w pomieszczeniu przeznaczonym do obsługi interesantów w Komendzie Powiatowej PSP w Białobrzegach przy ul. Mikołaja Kopernika, na parterze przy wejściu głównym. Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach przyjmuje interesantów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wejście do budynku komendy znajduje się od ulicy Mikołaja Kopernika.

Przed wejściem głównym  znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez dyżurnego stanowiska kierowania. Interesanci, obsługiwani są przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

Architektura budynku komendy uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych z uwagi na klatki schodowe, brak podjazdów oraz wind.

Przed budynkiem komendy znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku komendy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacja dla użytkowników strony internetowej

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Ułatwienia dostępu – Pomoc

 

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: „Klawisze dostępności”, „Wersja tekstowa” i „Wersja kontrastowa”.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
wydrukdo.pdf 1.41MB
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_na​_2023
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_na​_2023.pdf 0.06MB
Tekst​_łatwy​_do​_czytania
Tekst​_łatwy​_do​_czytania.pdf 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 14:16 st. kpt. Damian Jagiełło
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Damian Jagiełło
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 30.03.2023 12:56 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 6.0 30.03.2023 12:55 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2022 14:59 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2022 14:54 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 3.0 14.10.2021 15:18 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 2.0 14.10.2021 15:12 st. kpt. Damian Jagiełło
Deklaracja dostępności 1.0 22.03.2021 14:16 st. kpt. Damian Jagiełło

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}