W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA DLA INTERESANTÓW!

W związku z obecną sytuacją spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 informujemy, że osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji odbywają się w reżimie sanitarnym. Na terenie komendy obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk! Skargi, wnioski i petycje można przekazywać zarówno za pośrednictwem: tradycyjnej poczty, korespondencji elektronicznej lub przy wykorzystaniu adresu e-mail.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach lub upoważniony zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (czwartek w godz. 15:30 - 16:30), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem komendanta powiatowego PSP w Białobrzegach tel. (48)  613 22 81.

 

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach koordynacją rozpatrywania skarg i wniosków zajmuje się samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Telefon kontaktowy (48) 613 22 81.

Skargi/wnioski można składać:

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach ul. Mikołaja Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi

- osobiście w Kancelarii Ogólnej Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach ul. Mikołaja Kopernika 4, 26-800 Białobrzegi w godz. 7:30-15:30

- za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres bialobrzegi@mazowsze.straz.pl  
Uwaga! Sposób ten nie zapewnia uzyskania potwierdzenia odbioru generowanego przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej.

- faxem na nr (48) 613 47 81

- ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się ze stanowiskiem do spraw organizacyjnych pod nr tel. (48) 613 22 81.

Ważne!

Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- imię i nazwisko wnoszącego,

- dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach (KP PSP w Białobrzegach) informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
16.12.2020 10:20 st. kpt. Damian Jagiełło
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjnych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 05.02.2021 15:07 st. kpt. Damian Jagiełło
Skargi i wnioski 3.0 05.02.2021 15:06 st. kpt. Damian Jagiełło
Skargi i wnioski 2.0 19.12.2020 16:47 st. kpt. Damian Jagiełło
Skargi i wnioski 1.0 16.12.2020 10:20 st. kpt. Damian Jagiełło

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}