W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Regulamin organizacyjny

Struktura Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:

 1. kierowanie pracą komendy powiatowej,
 2. strukturę organizacyjną komendy powiatowej,
 3. zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
 4. wzory pieczęci i stempli,
 5. liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.

Komenda jest zakwalifikowana do V kategorii komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu białobrzeskiego.

Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Białobrzegi.

 1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
  1. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych
  2. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno – rozpoznawczych
  3. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno – kadrowych
  4. Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych
  5. Pracownicy / funkcjonariusze realizujący dodatkowe zadania, o których mowa
   w § 5 ust. 7 przedmiotowego regulaminu.
 2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:
  1. Wydział operacyjny
  2. Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą
 3. Zadania z zakresu ochrony informacji niejawnych realizuje Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych KW PSP w Warszawie.
 1. Wydział operacyjny realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. operacyjnych,
  2. szkoleniowych,
  3. informatyki,
  4. łączności.
 1. Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. kontrolno-rozpoznawczych,
  2. bhp.
 1. Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno – kadrowych realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. organizacyjnych,
  2. kadrowych,
  3. pomocy prawnej – zlecanie spraw na zewnątrz,
  4. archiwizacji.
 1. Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. nadzorujących gospodarkę finansową,
  2. rachunkowości,
  3. gospodarki finansowej.
 1. Sekcja ds. kwatermistrzowsko – technicznych realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. socjalno – bytowych,
  2. gospodarki magazynowej,
  3. obsługi transportowej,
  4. zabezpieczenia logistycznego działań,
  5. sortów mundurowych.
 1. Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. ratowniczych,
  2. szkoleniowych.
 1. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP realizuje zadania w zakresie spraw:
  1. obronnych,
  2. ochrony danych osobowych.

Materiały

Schemat organizacyjny KP PSP w Białobrzegach
Schemat​_organizacyjny​_KP​_PSP​_w​_Białobrzegach.pdf 0.02MB
Regulamin organizacyjny KP PSP w Białobrzegach
Regulamin​_organizacyjny​_KP​_PSP​_w​_Białobrzegach.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.03.2022 14:41 st. kpt. Damian Jagiełło
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Samodzielne stanowisko pracy ds. organizacyjno - kadrowych
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Regulamin organizacyjny 1.0 21.03.2022 14:41 st. kpt. Damian Jagiełło

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}