W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.gov.pl/web/kppsp-bialobrzegi.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy bez napisów
 • Z zewnętrznych źródeł

Wyłączenia

 • Opublikowane przed wejściem w życie ustawy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. kpt. Damian Jagiełło.
 • E-mail: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: 48 48 613 22 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach
 • Adres: ul. Mikołaja Kopernika 4
  26-800 Białobrzegi
 • E-mail: bialobrzegi@mazowsze.straz.pl
 • Telefon: +48 48 613 22 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku komendy znajduje się od ulicy Mikołaja Kopernika.

Przed wejściem głównym  znajduje się domofon obsługiwany całodobowo przez dyżurnego stanowiska kierowania. Interesanci, obsługiwani są przez osoby do których zgłaszana jest chęć wejścia.

Architektura budynku komendy uniemożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych z uwagi na klatki schodowe, brak podjazdów oraz wind.

Przed budynkiem komendy znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla interesantów, w tym miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku komendy nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W sekretariacie i w każdym innym miejscu, można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

{"register":{"columns":[]}}