W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek OSP zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził dokument pn. „Tryb i zasady udzielania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zaangażowanych w udzielanie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.
Jednostki OSP otrzymają dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia, w tym środków ochrony indywidualnej zapewniających przestrzeganie wymaganego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa strażaków ochotników oraz osób przewożonych do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Środki przeznaczone dla OSP będą przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 18 marca 2021 roku.
Dofinansowanie odbywać się będzie na podstawie wniosku złożonego przez jednostkę OSP w łącznej wysokości nie wyższej niż 5 000 zł dla jednostki OSP.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest deklaracja przystąpienia jednostki OSP do realizacji zadania i zgłoszenie się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego/ miejskiego PSP, który dokonuje stosownej oceny i wyboru jednostki (w tym potwierdza dysponowanie przez jednostkę OSP wystarczającym potencjałem ludzkim lub odpowiednim środkiem transportu) i wydaje opinię w zakresie wyboru jednostki OSP. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien być podpisany przez osoby z danej jednostki OSP upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS.


Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP

 

 

W związku z planownym podziałem środków finansowych przeznaczonych dla jednostek OSP zaangażowanych w działania związane z pandemią , proszę o dostarczenie do Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach, wypełnionego wniosku o dotację, w  teminie do dnia  30.03.2021 roku do godziny 11:00

Kwota dotacji przyznana jednostce OSP nie może przekraczać 5000 zł.

Dodatkowo wzorem lat ubiegłych jednostka OSP skałdajaca wniosek musi posiadać aktualny KRS oraz własne konto bankowe.

Materiały

Tryb i zasady udzielania dofinansowania.
Tryb​_i​_zasady​_udzielania​_dofinansowania​_OSP​_COVID19.pdf 0.29MB
Wykaz asortymentu 5000+
Wykaz​_asortymentu​_Dotacja​_5000+​_(3).pdf 0.07MB
Wniosek dotacja 5000+
WNIOSEK​_O​_DOTACJĘ​_OSP​_(1).doc 0.09MB